tel: (12) 411-44-88 , 653-22-30, tel/fax: 653-20-56, tel.kom. 501-187-132

SKLEP INTERNETOWY

KONTAKT Z NAMI

 

[STRONA GŁÓWNA] [KATALOG] [MIERNIKI] [Mierniki Wielkości Elektrycznych] [Multimetry Brymen] [BM 525]

BM 525

BM 525

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne
• Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
• TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
• DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu 
• Pomiar temperatury
• dwukanałowy
• Pamięć pomiarów: 
• 87000 pojedynczych, 43000 podwójnych
• Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów
• Wybór interwałów próbkowania
• od 0,05 s. do 600 s.
• Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
• RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości 
• Rejestracja wartości MIN/MAX 
• CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN i MAX-MIN impulsów 
• Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
• Lo-Z - pomiary napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)
• Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
• AutoCheck - automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
• Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

POMIARY I DOKŁADNOŚCI
• Współczynnik temperaturowy:
• nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 45°C)
• Dokładność:
• +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%

 

Test ciągłości

Zakres min. wykrywalności R [Ω]

Zakres max. wykrywalności R [Ω]

Zabezp. DCpeak [V]

Zabezp. ACrms [V]

20

300

1450

1050

• Czas odpowiedzi
• <100us

 

DCV - napięcie stałe

Zakres [V]

Rozdzielczość [V]

Dokładność [%]

Dokładność [cyfr]

Imp.wej. [Ω?]

Imp. wej. [F]

Zabezpieczenie DCpeak [V]

Zabezpieczenie ACrms [V]

60m

0,01m

0,12

2

10M

50p

1450

1050

600m

0,1m

0,06

2

10M

80p

1450

1050

999,9m

0,1m

0,08

2

10M

50p

1450

1050

9,999

0,001

0,08

2

10M

50p

1450

1050

99,99

0,01

0,08

2

10M

50p

1450

1050

999,9

0,1

0,08

2

10M

50p

1450

1050

999,9m(AutoCheck)

0,1m

0,5

3

3k

165p

1450

1050

9,999(AutoCheck)

0,001

0,5

3

3k

165p

1450

1050

99,99(AutoCheck)

0,01

0,5

3

18k

165p

1450

1050

999,9(AutoCheck)

0,1

0,5

3

500k

165p

1450

1050

• NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
• 60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
• Impedancja wejściowa narasta powyżej 50V i wynosi: 18kOhm dla 100V, 125kOhm dla 300V, 320kOhm dla 600V, 500kOhm dla 1000V
• CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
• 110dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1kOhm)

 

ACV - napięcie przemienne

Zakres [V]

Rozdzielczość [V]

Dokładność [%]

Dokładność [cyfr]

Czestotliwość min. [Hz]

Częstotliwość max. [Hz]

Impedancja wejściowa [Ω]

Impedancja wejściowa [F]

Zabezpieczenie DCpeak [V]

Zabezpieczenie ACrms [V]

999,9m

0,1m

1,0

4

50

60

3k

150p

1450

1050

9,999

0,001

1,0

4

50

60

3k

150p

1450

1050

99,99

0,01

1,0

4

50

60

18k

150p

1450

1050

999,9

0,1

1,0

4

50

60

460k

150p

1450

1050

• Współczynnik szczytu:
• CF<6:1 w połowie skali
• CF<3:1 na całej skali
• Impedancja wejściowa narasta powyżej 50V i wynosi: 18kOhm dla 100V, 125kOhm dla 300V, 320kOhm dla 600V, 460kOhm dla 1000V

 

Napięcie DCV+ACV

Zakres [V]

Rozdzielczość [V]

Dokładność [%]

Dokładność [cyfr]

Czestotliwość min. [Hz]

Częstotliwość max. [Hz]

Impedancja wejściowa [Ω]

Impedancja wejściowa [F]

Zabezpieczenie DCpeak [V]

Zabezpieczenie ACrms [V]

60m

0,01m

0,5

3

50

60

10M

50p

1450

1050

600m

0,1m

0,5

3

50

60

10M

80p

1450

1050

999,9m

0,1m

0,5

3

50

60

10M

50p

1450

1050

9,999

0,001

0,5

3

50

60

10M

50p

1450

1050

99,99

0,01

0,5

3

50

60

10M

50p

1450

1050

999,9

0,1

0,5

3

50

60

10M

50p

1450

1050

60m

0,01m

0,8

4

40

500

10M

50p

1450

1050

600m

0,1m

0,8

4

40

500

10M

80p

1450

1050

999,9m

0,1m

5,0

4

40

500

10M

50p

1450

1050

9,999

0,001

1,0

4

40

500

10M

50p

1450

1050

99,99

0,01

1,0

4

40

500

10M

50p

1450

1050

999,9

0,1

2,0

4

40

500

10M

50p

1450

1050

60m

0,01m

2,0

3

500

1k

10M

50p

1450

1050

600m

0,1m

2,0

3

500

1k

10M

80p

1450

1050

999,9m

0,1m

3dB

500

1k

10M

50p

1450

1050

9,999

0,001

1,0

4

500

1k

10M

50p

1450

1050

99,99

0,01

1,0

4

500

1k

10M

50p

1450

1050

999,9

0,1

2,0

4

500

1k

10M

50p

1450

1050

60m

0,01m

2,0

3

1k

3k

10M

50p

1450

1050

600m

0,1m

2,0

3

1k

3k

10M

80p

1450

1050

999,9m

0,1m

1k

3k

10M

50p

1450

1050

9,999

0,001

3,0

4

1k

3k

10M

50p

1450

1050

99,99

0,01

3,0

4

1k

3k

10M

50p

1450

1050

999,9

0,1

3,0

4

1k

3k

10M

50p

1450

1050

60m

0,01m

2,0

3

3k

20k

10M

50p

1450

1050

600m

0,1m

2,0

3

3k

20k

10M

80p

1450

1050

999,9m

0,1m

3k

20k

10M

50p

1450

1050

9,999

0,001

3dB

3k

20k

10M

50p

1450

1050

99,99

0,01

3dB

3k

20k

10M

50p

1450

1050

999,9

0,1

3k

20k

10M

50p

1450

1050

• Współczynnik szczytu:
• CF<6:1 w połowie skali
• CF<3:1 na całej skali
• CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
• 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1kOhm)

 

DCA - prąd stały

Zakres [A]

Rozdzielczość [A]

Dokładność [%]

Dokładność [cyfr]

Spadek U [V/A]

Bezpiecznik [V]

Bezpiecznik [A]

600u

0,1u

0,2

4

80

1000

0,44

6000u

1u

0,2

4

80

1000

0,44

60m

0,01m

0,2

4

1,5

1000

0,44

600m

0,1m

0,2

4

1,5

1000

0,44

6

0,001

0,2

4

0,02

600

11

10

0,01

0,2

4

0,02

600

11

10A pomiar ciągły, 10-20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

 

Prąd DCA+ACA

Zakres [A]

Rozdzielczość [A]

Dokładność [%]

Dokładność [cyfr]

Czestotliwość min. [Hz]

Czestotliwość max. [Hz]

Spadek U [V]

Bezpiecznik [V]

Bezpiecznik [A]

600u

0,1u

0,6

3

50

60

80

1000

0,44

6000u

1u

0,6

3

50

60

80

1000

0,44

60m

0,01m

0,6

3

50

60

1,5

1000

0,44

600m

0,1m

1,0

3

50

60

1,5

1000

0,44

6

0,001

0,8

6

50

60

0,02

600

11

10

0,01

0,8

6

50

60

0,02

600

11

600u

0,1u

0,8

4

40

1k

80

1000

0,44

6000u

1u

0,8

4

40

1k

80

1000

0,44

60m

0,01m

0,8

4

40

1k

1,5

1000

0,44

600m

0,1m

1,0

4

40

1k

1,5

1000

0,44

6

0,001

0,8

6

40

1k

0,02

600

11

10

0,01

0,8

6

40

1k

0,02

600

11

• Współczynnik szczytu:
• CF<6:1 w połowie skali
• CF<3:1 na całej skali
• 10A pomiar ciągły, 10-20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

 

Rezystancja

Zakres [Ω]

Rozdzielczość [Ω]

Dokładność [%]

Dokładność [cyfr]

Napięcie rozwartego obwodu [V]

Zabezpieczenie DCpeak [V]

Zabezpieczenie ACrms [V]

600

0,1

0,1

3

1,2

1450

1050

6k

0,001k

0,1

3

1,2

1450

1050

60k

0,01k

0,1

3

1,2

1450

1050

600k

0,1k

0,1

3

1,2

1450

1050

6M

0,001M

0,4

3

1,2

1450

1050

60M

0,01M

1,5

5

1,0

1450

1050

99,99n (S)

0,01n (S)

0,8

10

1,2

1450

1050

600 (AutoCheck)

0,1

0,5

4

1,2

1450

1050

6k (AutoCheck)

0,001k

0,5

4

1,2

1450

1050

60k (AutoCheck)

0,01k

0,5

4

1,2

1450

1050

600k (AutoCheck)

0,1k

0,5

4

1,2

1450

1050

6M (AutoCheck)

0,001M

0,8

3

1,2

1450

1050

60M (AutoCheck)

0,01M

2,0

5

1,0

1450

1050

 

Pojemność

 

Zakres [F]

Rozdzielczość [F]

Dokładność [%]

Dokładność [cyfr]

Zabezpieczenie DCpeak [V]

Zabezpieczenie ACrms [V]

60n

0,01n

0,8

3

1450

1050

600n

0,1n

0,8

3

1450

1050

6u

0,001u

1,0

3

1450

1050

60u

0,01u

2,0

3

1450

1050

600u

0,1u

3,5

5

1450

1050

6m

0,001m

5,0

5

1450

1050

25m

0,01m

6,5

5

1450

1050

• Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

 

Częstotliwość

Zakres [Hz]

Dokładność

Czułość

Funkcja

5-1M

0,004%+4c

2,5V (prostokąt)

DCmV

15-50k

0,04%+4c

40mV

AC 60mV

15-50k

0,04%+4c

60mV

AC 600mV

15-1k

0,04%+4c

0,5V

AC 999,9mV

15-10k

0,04%+4c

2,5V

AC 9,999V

15-10k

0,04%+4c

25V

AC 99,99V

15-10k

0,04%+4c

100V

AC 999,9V

15-3k

0,04%+4c

45uA

AC 600uA

15-3k

0,04%+4c

600uA

AC 6000uA

15-3k

0,04%+4c

40mA

AC 60mA

15-3k

0,04%+4c

60mA

AC 600mA

15-3k

0,04%+4c

4A

AC 6A

15-3k

0,04%+4c

6A

AC 10A

 

Temperatura

Wartość min [°C]

Wartość max [°C]

Dokładność [%]

Dokładność [°C]

Zabezpieczenia DCpeak [V]

Zabezpieczenie ACrms [V]

-50

1000

0,3

2

1450

1050

• Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

 

Wypełnienie impulsu

Zakres [%]

Dokładność

Częstotliwość [Hz]

Czułość

0-100%

3d/kHz+2c

5-10k

2,5V (prostokąt)

• Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
• przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms

 

Test diod

Napięcie rozwartego obwodu (DC)

Prąd pomiarowy

Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

<3,5VDC

0,4mA

2V

0,001V

1,0%+1c


• Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
• przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms


PARAMETRY FIZYCZNE
• Wyświetlacz LCD
• ACV, DCV, Hz, nS: max 9999, mV, DCA, ACA, R, C: max 6000
• Wyświetlacz podwójny
• Próbkowanie:
• 5 razy/s
• Wskaźnik analogowy - Bargraf 
• Liczba segmentów
• 41
• Próbkowanie
• 60 razy/s
• Podświetlenie wyświetlacza

Zasilanie
• Bateryjne
• bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
• 1 szt.
• Sygnalizacja wyczerpania baterii
• poniżej napięcia ok. 7V
• Automatyczne wyłączenie zasilania
• po 30 min. bezczynności

Warunki pracy:
• 0°C÷45°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.45°C

Warunki przechowywania:
• -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%

Maksymalna wysokość pracy:
• 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
• 2

Wymiary i masa

Wys. (Dł.) [mm]

Szer. [mm]

Głęb. [mm]

Masa

208

103

64,5

635g

 

Zgodność z normami
• Kat. IV 1000V AC/DC
• IEC61010-1 (druga edycja)
• UL61010-1 (druga edycja)
• PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna
• PN-EN61326 (1997, 1998/A1)
• PN-EN55022
• PN-EN61000-3-3
• PN-EN61000-3-2
• PN-EN61000-4-8 (2002)
• PN-EN61000-4-11
• PN-EN61000-4-6
• PN-EN61000-4-3 (2002)
• PN-EN61000-4-2 (2000/A2)
• PN-EN61000-4-4
• PN-EN61000-4-5

Certyfikaty
• Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE) 
• Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) 

Ochrona przeciwprzepięciowa• 12kV (1,2/50us SURGE)

Wyposażenie standardowe
• Przewody pomiarowe (para)
• Sonda typu K do pomiaru temperatury
• Holster ochronny
• Komplet baterii
• Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne
• Sonda temperatury
• TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
• BMH-01 - wieszak magnetyczny
• Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
• Interfejs USB BU-82X

 

 

Karta Katalogowa

___________________________________________________________________________________________________

MIERNIKI WSKAŹNIKI NAPIĘCIA REGULATORY MIERNIKI TABLICOWE REJESTRATORY CZUJNIKI PRZETWORNIKI MANOMETRY STEROWNIKI I LICZNIKI FALOWNIKI PRZEKAŹNIKI PRZEKŁADNIKI URZĄDZENIA LUTOWNICZE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE NARZĘDZIA DEKADY WZORCOWANIE AKCESORIA POMIAROWE 

STRONA GŁÓWNA  O NAS  INFORMACJE HANDLOWE  KONTAKT  CENNIKI

* SONEL * FLUKE * BRYMEN * MEGGER * KYORITSU * METREL * TESTO * ERA GOST * SELS * APAR * ADEX * BENNING * TANEL * ESCORT * HIOKI * PIXYS * LUMEL * CZAKI * WIKA * AZ INSTRUMENTS * LG/LS * HAN YOUNG *