tel: (12) 411-44-88 , 653-22-30, tel/fax: 653-20-56, tel.kom. 501-187-132

SKLEP INTERNETOWY

KONTAKT Z NAMI

 

[STRONA GŁÓWNA] [INF. HANDLOWE]

INF. HANDLOWE

Zamówienia:

Zamówienia przyjmujemy w formie pisemnej - przesłane listownie, faxem 012 653-20-56, mailem biuro@elmer.krakow.pl lub złożone bezpośrednio w naszej firmie. Zamówienie powinno zawierać pełne dane zamawiającego do faktury VAT (nazwa, adres, NIP), nazwę i ilość zamawianych towarów, nazwisko i numer telefonu osoby prowadzącej sprawę oraz ewentualne uzgodnienia indywidualne.

 

Na życzenie wysyłamy pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające nazwę, ilość i ceny zamówionych towarów, czas realizacji zamówienia, formę odbioru/dodstawy i formę płatności. 
 

 

Sposoby Dostawy:

 • Zamówione towary można odebrać osobiście w naszej firmie we wcześniej umówionym terminie.
 • Towar dostarczamy firmą kurierską „UPS" -sprawdź przesyłkę-. Kurier dostarczy towar do klienta pod wskazane miejsce w całej Polsce na drugi dzień roboczy po nadaniu przesyłki. Istnieje też możliwość dostarczenia przesyłki w sobotę, ale koszty takiej usługi są znacznie wyższe.
 • Przy zamówieniach powyżej 1500 pln netto pokrywamy koszty wysyłki. (nie dotyczy przesyłek za pobraniem)
 • UWAGA 1: Zgodnie z KC Art. 544. § 1 za datę dostarczenia towaru do Odbiorcy oraz powstania obowiązku podatkowego uważa się moment, w którym został on powierzony przewoźnikowi przez Dostawcę. Na Odbiorcy ciąży obowiązek upewnienia się, przed podpisaniem odbioru przewoźnikowi, że przesyłka dotarła nie uszkodzona. 
  UWAGA 2: W przypadku produktów o wadze powyżej 30 kg i produktów wysyłanych na palecie, koszty przesyłki ustalane są osobno zgodnie z cennikiem przewoźnika i zostają doliczane do faktury sprzedaży. W przypadku uszkodzenia przesyłki, warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest przesłanie Dostawcy protokółu podpisanego  przez przewoźnika u Odbiorcy z chwilą dostarczenia przesyłki. 
   
   

Koszty Przesyłek:

Nazwa Usługi

Cena bez vat

Cenna z vat

Koszt przesyłki “UPS”

z pobraniem

18,00

+ 5,00

22,14

+ 6,15

 

 

Czas realizacji:

W zależności od stanów magazynowych wynosi od 1 do 45 dni (dla niektórych urządzeń importowanych)

Dostawca dołoży wszelkich starań aby zrealizować zamówienie w możliwie najkrótszym terminie. Termin dostawy podany w ofercie ma charakter wyłącznie informacyjny i oznacza orientacyjny termin realizacji zamówienia. W przypadku gdy ustaloną formą płatności jest przedpłata, termin dostawy należy liczyć od        
momentu wpłynięcia środków w ustalonej wysokości na konto bankowe Dostawcy. 

UWAGA: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw z importu i powstałych w wyniku działania czynników ​niezależnych od niego, a w szczególności:  
działania siły wyższej, pogody, strajków, opóźnień w produkcji, okresów świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy w krajach dostawcy/producenta/tranzytowych, które pokrywają się z terminem realizacji zamówienia. Opóźnienia takie nie mogą być podstawą do anulowania zamówienia bądź naliczania jakichkolwiek kar.  

 

Sposoby Płatności

 • Przelew potwierdzony (przedpłata w dniu odbioru lub wysyłki towaru na podstawie f-ry Pro-Forma).
 • Gotówka przy odbiorze (pobranie).
 • Płatność kartą płatniczą w siedzibie firmy karta_plat
 • Płatność przelewem odroczonym: firmy i instytucje z udziałem skarbu państwa oraz firmy prywatne , po uprzednim dostarczeniu dokumentów rejestrowych firmy: nip, regon, krs lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W określonych sytuacjach możliwe jest, po pisemnej akceptacji przez Dostawcę, ustanowienie innych warunków płatności. W przypadku nie wykonania płatności w ustalonym terminie, dostawca po 3 dniach od daty płatności rozpocznie naliczanie odsetek ustawowych, a w przypadku braku reakcji odbiorcy na wezwania do zapłaty uruchomi procedurę windykacyjną, która wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 100 zł netto. Dostawca rezerwuje sobie możliwość cesji zobowiązania odbiorcy na rzecz osób trzecich i wpisania odbiorcy na listę dłużników w BIG. W przypadku pojawienia się opóźnień w płatnościach przelewowych, forma płatności przelewowej może zostać anulowana bez możliwości jej zmiany. Dostawca rezerwuje sobie możliwość odmowy odbiorcy płatności przelewem z odroczonym terminem płatności.  
   

Gwarancje i Serwis.

Nowe produkty objęte są gwarancją, gdzie gwarantem jest producent, dystrybutor albo Dostawca. Warunki gwarancji oraz okres gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej lub gdy gwarantem jest Dostawca, warunki gwarancji opublikowano pod adresem: przy czym okres gwarancji w tym przypadku oznaczono na plombie gwarancyjnej umieszczonej na Produkcie.                  
Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dostarczenie produktu z kartą gwarancyjną lub nienaruszoną plombą serwisu gwaranta z dowodem zakupu. 

Okres gwarancji w zależności od urządzenia wynosi: 1, 2, 3 lata oraz gwarancja wieczysta dla niektórych mierników elektrycznych firmy FLUKE.

Gwarancją nie są objęte baterie, akumulatorki, przewody pomiarowe, wężyki czy uszczelki oraz usługi wykonane na produkcie na zlecenie Odbiorcy, a w szczególności świadectwa wzorcowania i/lub kalibracji które tracą ważność w
przypadku naprawy lub wymiany produktu na podstawie gwarancji.  

Szczegółowe informacje znajdują się na kartach gwarancyjnych. 

Rękojmia zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 § 2. Jeśli Dostawca nie jest gwarantem, może on w imieniu i na wniosek Odbiorcy przeprowadzić czynności wstępne przy czym odpowiedzialność z tego tytułu pozostaje bezwzględnie po stronie
gwaranta.  

Odbiorca zapoznaje się z danymi technicznymi produktów udostępnionymi przez Dostawcę we własnym zakresie i zgodnie z własnymi potrzebami podejmuje na swoją odpowiedzialność i ryzyko decyzję o ich wyborze, zamówieniu i zakupie. W konsekwencji Dostawca jest wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie ewentualne straty poniesione przez Odbiorcę z tytułu zastosowania tych produktów czy sposobu realizacji gwarancji. 

 

___________________________________________________________________________________________________

MIERNIKI WSKAŹNIKI NAPIĘCIA REGULATORY MIERNIKI TABLICOWE REJESTRATORY CZUJNIKI PRZETWORNIKI MANOMETRY STEROWNIKI I LICZNIKI FALOWNIKI PRZEKAŹNIKI PRZEKŁADNIKI URZĄDZENIA LUTOWNICZE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE NARZĘDZIA DEKADY WZORCOWANIE AKCESORIA POMIAROWE 

STRONA GŁÓWNA  O NAS  INFORMACJE HANDLOWE  KONTAKT  CENNIKI

* SONEL * FLUKE * BRYMEN * MEGGER * KYORITSU * METREL * TESTO * ERA GOST * SELS * APAR * ADEX * BENNING * TANEL * ESCORT * HIOKI * PIXYS * LUMEL * CZAKI * WIKA * AZ INSTRUMENTS * LG/LS * HAN YOUNG *