tel: (12) 411-44-88 , 653-22-30, tel/fax: 653-20-56, tel.kom. 501-187-132

SKLEP INTERNETOWY

KONTAKT Z NAMI

 

[STRONA GŁÓWNA] [KATALOG] [MIERNIKI] [Mierniki Wielkości Elektrycznych] [Mierniki Bezpieczeństwa PAT] [Megger Seria PAT 300]

Megger Seria PAT 300
PAT350_MEGGER

MEGGER Testery sprzętu elektrycznego Seria PAT300 (ciągłość, prądy upływowe, pomiar obiążenia, pomiar izolacji, próba na przebicie)

Cechy szczególne:
Dostępne modele
PAT310-EU
PAT350-EU
Badanie ręczne lub automatyczne
Pomiar ciągłości 200mA
Pomiar rezystancji uziemienia 10A, 25A (PAT350)
Pomiar prądów upływowych różnicowego, zastępczego i dotykowego
Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar poboru mocy
Próba na przebicie 1500V, 3000V AC (PAT350)
Pomiar przenośnych wyłączników RCD
Duży, kolorowy wyświetlacz

Zastosowania
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel domu, pracodawca lub właściciel miejsca pracy lub budynków użyteczności publicznej ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich sprzętów elektrycznych dostępnych dla lokatorów, pracowników lub obywateli.
Jedyną akceptowaną metodą zapewnienia bezpieczeństwa są okresowe badania elektryczne. Badania mogą być wykonane przez uprawnionych elektryków dysponujących odpowiednimi przyrządami.
Przyrządy z serii PAT300 są idealne do wykonywania badań przenośnego sprzętu w takich obiektach, jak: zakłady pracy, hotele, budynki użyteczności publicznej, szkoły, uczelnie, sklepy, biura, teatry, banki, restauracje, kawiarnie, obiekty sportowe, kina, teatry etc.
Model PAT350 jest odpowiedni do stosowania w wypożyczalniach narzędzi, gdzie sprzęt elektryczny jest rutynowo badany przed każdym wypożyczeniem, ponieważ PAT350 poza standardowymi testami może wykonać próbę na przebicie sprzętu elektrycznego.
Próba na przebicie musi być również wykonywana przez producentów sprzętu oraz przez serwisy po dokonaniu naprawy z ingerencją w izolację główną sprzętu.

Opis
PAT300 to łatwe do przenoszenia testery do badań bezpieczeństwa przenośnego sprzętu elektrycznego. PAT300 posiadają dedykowane przyciski funkcyjne pozwalające na bezpośredni dostęp do poszczególnych pomiarów. Są adresowane dla klientów, którzy nie potrzebują rozbudowanych, w pełni konfigurowanych baz danych klientów i wyników badań przechowywanych w przyrządach, natomiast wymagają pełnego zakresu funkcji pomiarowych pozwalających na automatyczne lub ręczne badania szerokiego spektrum sprzętu elektrycznego. Na rynek europejski oferowane są dwa modele PAT310 oraz PAT350. PAT350 jest identyczny z PAT310, posiada tylko dodatkowo pomiar rezystancji przewodu uziemiającego prądami 10A i 25A, oraz ma funkcję próby wytrzymałości napięciami 1,5kV i 3,0kV AC używaną przez producentów, wypożyczalnie sprzętu lub serwis.

 

Funkcje pomiarowe przyrządu
Pomiar ciągłości i rezystancji przewodu uziemiającego
W celu zweryfikowania integralności uziemienia odsłoniętych części metalowych urządzeń z uziemieniem (Klasa I). Prąd pomiarowy 25A jest wymuszany za pośrednictwem sondy dotykanej do odsłonietych części metalowych badanego urządzenia, obwód prądu jest zamykany poprzez styk uziemienia we wtyczce zasilającej.
Do badań przewodu uziemiającego dostępne są prądy 10A oraz 25A. Dla delikatnych sprzętów elektronicznych, gdzie duże prądy mogłyby spowodować uszkodzenia, możliwy jest wybór prądu 200mA.
 

Pomiar rezystancji izolacji
W celu sprawdzenia izolacji części przewodzących w stosunku do ziemi stosowane jest napięcie 500V dc. Przewody fazowy i neutralny są mostkowane i napięcie pomiarowe jest przykładane pomiędzy ten mostek i styk uziemienia. Dla sprzętów nie posiadających podłączenia uziemiającego (Klasa II), sonda jest używana do podłączenia do dotykania w dowolnym miejscu obudowy sprzętu (stosowane jest również owijanie obudowy folią metalową).
 

W przypadkach, gdzie 500V mogłoby uszkodzić czuły sprzęt, PAT300 dostarcza alternatywne metody weryfikacji integralności izolacji. Możliwy jest wybór niższego napięcia 250V dc, lub mogą być wykonane pomiary alternatywne takie, jak Dotykowy Prąd Upływowy lub Zastępczy Prąd Upływowy.
Pomiar dotykowego prądu upływowego
Jeżeli nie istnieje przewód uziemiający, (sprzęt Klasy II) ścieżka powrotu do ziemi musi być sztucznie dostarczona w celu symulacji trzymania sprzętu w ręku. W tym celu używana jest sonda, która jest dotykania do dostępnych części przewodzących. Podczas pomiaru dotykowego prądu upływowego badany sprzęt jest zasilany napięciem przy jakim normalnie pracuje. Wyświetlany jest prąd płynący do ziemi.
Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
Pomiar różnicowego prądu upływowego
Analogicznie, jak przy pomiarze prądu dotykowego, podczas pracy badanego sprzętu mierzona jest różnica prądów w przewodzie fazowym i neutralnym. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
Pomiar zastępczego/alternatywnego prądu upływowego
Pomiar ten jest wykonywany tą samą metodą co pomiar rezystancji izolacji, tj. między przewodem uziemiającym i mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym. Dla Klasy II, sonda jest używana do dotykania do dostępnych części przewodzących sprzętu. Przykładane jest napięcie 50Hz o wartości 40V i mierzony jest prąd upływowy. Obniżone napięcie redukuje ryzyko porażenia prądem i zapobiega uruchomieniu sprzętu tam, gdzie mogłoby to być niebezpieczne. Ponieważ jest to napięcie 50Hz, impedancja ścieżki upływności jest taka sama, jak podczas pracy przy nominalnym zasilaniu.
Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
Pomiar mocy pobieranej
Celem pomiaru jest sprawdzenie, czy sprzęt pracuje tak, jak powinien. Do sprzętu jest przykładane nominalne napięcie pracy. Jednocześnie, wartość VA (mocy pobieranej) jest wyświetlana jako dodatkowe potwierdzenie, czy prąd pobierany przez badany sprzęt jest taki, jak oczekiwany.
Sprawdzenie przedłużaczy oraz kabli zasilających IEC
Wykonywane są pomiary rezystancji izolacji i pomiar rezystancji uziemienia. Dodatkowo sprawdzana jest prawidłowość okablowania (biegunowość, brak przerw i zwarć)
Badanie przenośnych wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
Niektóre przedłużacze zawierają przenośne 30mA RCD w celu ochrony w specjalnych lokalizacjach. PAT300 może wykonać pomiary czasów wyzwolenia wyłączników RCD przy prądach ˝ x I; 1 x I (0° i 180°); 5 x I (0° i 180°).

Podczas sekwencji pomiarowej przyrząd przypomina o sprawdzeniu działania ręcznego przycisku testu działania RCD.
Próba na przebicie (tylko PAT350)
W sytuacjach, gdzie zastosowanie wymaga wykonania próby na przebicie, wysokie napięcie jest przykładane do dowolnych odsłoniętych części metalowych poprzez sondę (będącą na wyposażeniu PAT350). Prąd upływowy pomiędzy mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym a sondą jest monitorowany i wskazywane jest wystąpienie przebicia. Dla Klasy I napięcie próby wynosi 1,5kV ac, natomiast dla Klasy II wynosi ono 3kV ac.

Prosta obsługa polegająca na naciśnięciu przycisku wybranego testu sprawia, że przyrządy z serii PAT300 są przyjazne i intuicyjne w użyciu. Spełniane są wymagania wszystkich norm, wliczając badania urządzeń klasy I oraz II, kable zasilające IEC, przedłużacze, oraz pełne badania przenośnych wyłączników różnicowoprądowych. Automatyczny tryb jest dostępny dla badań urządzeń Klasy I oraz Klasy II. W trybie automatycznym pomiary wykonywane są sekwencyjnie poprzez pomiar uziemienia, izolacji i działania, wskazując, czy każdy test zakończył się pozytywnie, czy negatywnie. Jeżeli wynik danego testu będzie negatywny, wtedy dalsze badanie zostanie wstrzymane. Podczas badania ręcznego, każdy pomiar jest poprzedzony ekranem wyboru, gdzie wybierane są parametry, takie jak prąd pomiaru przewodu uziemiającego, napięcie pomiaru izolacji, czy typ mierzonego prądu upływu. Przyciski diagnostyczne zapewniają bezpośredni dostęp do każdego pomiaru indywidualnie, pozwalając na wykonywanie pojedynczych testów w następstwie naprawy lub wystąpienia podejrzanych wyników.
Akcesoria na wyposażeniu wszystkich modeli zawierają przewód do pomiaru uziemienia i rezystancji izolacji, adapter do badania przedłużaczy oraz futerał transportowy na przyrząd i przewody.

 

 

Karta Katalogowa

pdf_ani

Katalog Megger

pdf_ani

___________________________________________________________________________________________________

MIERNIKI WSKAŹNIKI NAPIĘCIA REGULATORY MIERNIKI TABLICOWE REJESTRATORY CZUJNIKI PRZETWORNIKI MANOMETRY STEROWNIKI I LICZNIKI FALOWNIKI PRZEKAŹNIKI PRZEKŁADNIKI URZĄDZENIA LUTOWNICZE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE NARZĘDZIA DEKADY WZORCOWANIE AKCESORIA POMIAROWE 

STRONA GŁÓWNA  O NAS  INFORMACJE HANDLOWE  KONTAKT  CENNIKI

* SONEL * FLUKE * BRYMEN * MEGGER * KYORITSU * METREL * TESTO * ERA GOST * SELS * APAR * ADEX * BENNING * TANEL * ESCORT * HIOKI * PIXYS * LUMEL * CZAKI * WIKA * AZ INSTRUMENTS * LG/LS * HAN YOUNG *