tel: (12) 411-44-88 , 653-22-30, tel/fax: 653-20-56, tel.kom. 501-187-132

SKLEP INTERNETOWY

KONTAKT Z NAMI

 

[STRONA GŁÓWNA] [KATALOG] [MIERNIKI] [Mierniki Wielkości Elektrycznych] [Mierniki Zespolone] [MI 3152 EUROTEST XC]

MI 3152 EUROTEST XC
mi3152

Metrel MI 3152 EurotestXC to urządzenie z nowej generacji mierników wielofunkcyjnych Metrela. Dobrze znane funkcje, takie jak kompletny pomiar bezpieczeństwa instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557 oraz funkcja Autosekwencji w systemach TN, TT i IT jest teraz obsługiwana przez kompletnie nowy interfejs, bazujący na kolorowym i dotykowym wyświetlaczu. Szeroki zakres funkcji obejmuje: monitorowanie napięcia online, testowanie kolejności faz, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar prądu TRMS, testy wyłączników RCD, pomiar impedancji linii i pętli, pomiar rezystywności gruntu, jak również testy pierwszego prądu uszkodzeniowego (ISFL) oraz monitor izolacji (IMD).

 

Funkcje pomiarowe:

  Rezystancja izolacji napięciem DC od 50V do 2500V; kalkulacje PI i DAR
  Test warystora
  Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA DC
  Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 7mA
  Impedancja linii oraz pętli zwarcia - także połączone w jednej funkcji Z AUTO
  Impedancja pętli zwarcia bez wyzwolenia wyłącznika RCD
  Wartość TRMS napięcia oraz częstotliwości
  Kolejność następstwa faz
  Moc i harmoniczne
  Testowanie wyłączników RCD (ogólnego stosowania oraz selektywne, typ AC, A, F, MI RCD, EV RCD)
  Rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa oraz 2-cęgowa)
  Rezystywność gruntu za pomocą adaptera Ro (opcja)
  Wartość TRMS prądów upływu oraz obciążenia (opcja)
  Natężenie oświetlenia (opcja)
  Impedancja pętli w wysokiej rozdzielczości (mΩ) (opcja)
  Obsługa skanerów kodów kreskowych / kodów QR
  Autosekwencje oraz sprawdzanie funkcjonalne urządzeń zasilających pojazdy elektryczne (EVSE)
  Określanie lokalizacji przewodów

Główne zalety:

  Zdefiniowane automatyczne sekwencje testowe AutoSequences®
  Zdefiniowane testy automatyczne:
  Auto TT (U, Zln, Zs, Uc)
  Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)
  Auto TN (U, Zln, Zs, Rpe)
  Wbudowane ekrany pomocy ze schematami połączeń
  Wbudowane charakterystyki zabezpieczeń do automatycznej oceny wyniku pomiaru impedancji linii/pętli zwarcia
  Monitorowanie napięcia na trzech złączach w czasie rzeczywistym
  Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości
  Zautomatyzowana procedura testowania wyłączników RCD
  Automatyczna procedura pomiaru impedancji (Z AUTO)
  Przewodnik po oględzinach
  Możliwość filtrowania funkcji pomiarowych pod kątem zastosowania
  Akumulatory oraz ładowarka znajdują się w wyposażeniu standardowym
  Wbudowany moduł Bluetooth do komunikacji z komputerem PC lub urządzeniami mobilnymi
  Oprogramowanie Metrel ES Manager pozwala tworzyć struktury pomiarowe, przesyłać je do przyrządu, a także pobierać z przyrządu wyniki i tworzyć z nich raporty pomiarowe
  Wsparcie dla oprogramowania aMESM pozwalającego zarządzać pomiarami z poziomu urządzenia mobilnego (opcja)

Zastosowanie:

  Odbiorcze lub okresowe badania instalacji domowych i przemysłowych.
  Badania instalacji w układach sieci TT oraz TN.
  Obserwacje trendów izolacji.
  Testowanie instalacji jednofazowych oraz wielofazowych.
  Badania instalacji odgromowych.
  Badania urządzeń zasilających pojazdy elektryczne (EVSE).

 

Funkcja

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Dokładność

ciągłość

Prąd testowy 7 mA 
2-przewody

0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω

0.1 Ω
1 Ω

±(5 % w.w. + 3 cyfry)

Prąd testowy 200 mA
 2-przewody

0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 1999 Ω

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω

±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)

REZYSTANCJA IZOLACJI

Napięcie testowe 
50/100/250 V

0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ

0.01 MΩ

0.1 MΩ

±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)

Napięcie testowe 
500/1000 V

0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ

0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ

±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)

RCD

Napięcie dotykowe

0.00 V ... 19.99 V
20.0 V ... 99.9 V

0.1 V

(-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0%/±15 %) w.w.

Czas zadziałania

0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 V ... maks. Czas

0.1 ms

±1 ms
±3 ms

Prąd wyzwolenia

0.2xΔN ... 1.1xΔN (AC)
0.2xΔN ... 1.5xΔN (A), 
IΔN 30 mA)
0.2xΔN ... 2.2xΔN (A), 
IΔN 0.2xΔN ... 2.2xIΔN (B)

0.05xIΔN

±0.1xIΔN

IMPEDANCJA

Zlinii L-L, L-N Ipsc

0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % w.w. + 5 cyfr)


±(10 % w.w.)

Zpętli L-PE, Ipfc

0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)

NAPIĘCIA

TRMS

0 … 550 V

1 V

±(2 % w.w. + 2 cyfry)

Częstotliwość

0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz

0.01 Hz
0.1 Hz

±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)

PRĄD

TRMS, AC z A 1018

0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A

0.1 mA
1 mA
0.01 A

±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)

TRMS, AC z A 1019

0.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 19.99 A

0.1 mA
1 mA
0.01 A

wskazanie poglądowe
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)

TRMS, AC/DC z A 1391,
zakres = 40 A

0.00 A ... 1.99 A
2.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A

0.01 A
0.01 A
0.1 A

±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)

TRMS, AC/DC z A 1391,
zakres = 300 A

0.00 A ... 19.99 A
20.0 A ... 39.9 A
40.0 A ... 299.9 A

0.01 A
0.1 A
0.1 A

wskazanie poglądowe
±(3 % w.w. + 5 cyfr)

REZYSTANCJA 
UZIEMIENIA

3-przewodowo

0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 9999 Ω

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω

±(5 % w.w. + 5 cyfr)

2-cęgowo

0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 30.0 Ω
30.1 Ω ... 39.9 Ω

0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω

±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)

Rezystywność gruntu

0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm ... 999 Ωm
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
100 kΩm ... 9999 kΩm

0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm

±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω¦ 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ¦ 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ

ISFL

0.0 mA ... 19.9 mA

0.1 mA

±(5 % w.w. + 3 cyfry)

IMD
Próg rezystancji 
izolacji - poglądowo

5 Ω¦ 640 kΩ

5 kΩ

Wskaz. poglądowe, do 128 kroków

NATĘŻENIE 
OŚWIETLENIA

Typ B

0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux

0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux

±(5 % w.w. + 2 cyfr)

±(5 % w.w.)

Typ C

0.01 lux ... 19.99 lux
20.0 lux ... 199.9 lux
200 lux ... 1999 lux
2.00 klux ... 19.99 klux

0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux

±(10 % w.w. + 3 cyfr)

±(10 % w.w.)

 

Funkcjonalność:
PN-EN 61557

Inne normy:
PN-EN/HD 60364-4-41;
PN-EN 61008;
PN-EN 61009;
BS 7671;
AS/NZ 3017.

Kompatybilność elektromagnetyczna:
PN-EN 61326-1;

Bezpieczeństwo:
PN-EN 61010-1;
PN-EN 61010-031
PN-EN 61010-2-030
PN-EN 61010-2-032
 

Wyposażenie (wersja ST):

- Miernik EurotestXC
- Wtyczka commander, 1.5 m
- Przewody pomiarowe, 3 x 1.5 m
- Zasilacz + 6 akumulatorków NiMH, typ AA
- Sondy pomiarowe, 3 szt. (niebieska, czarna, zielona)
- Zestaw do rezystancji uziemień
- Krokodylki, 3 szt. (niebieski, czarny, zielony)
- Przewód RS232 - PS/2
- Przewód USB
- Futerał
- Pasek na szyję
- Oprogramowanie PC MES Manager
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi na płycie


Wyposażenie (wersja EURO - dodatkowo):

- MI 3152 ST
- Cęgi prądowe A 1018 (mały zakres, upływ)
- Cęgi prądowe A 1019
- Licencja na zaawansowane oprogramowanie PC MES Manager

 

___________________________________________________________________________________________________

MIERNIKI WSKAŹNIKI NAPIĘCIA REGULATORY MIERNIKI TABLICOWE REJESTRATORY CZUJNIKI PRZETWORNIKI MANOMETRY STEROWNIKI I LICZNIKI FALOWNIKI PRZEKAŹNIKI PRZEKŁADNIKI URZĄDZENIA LUTOWNICZE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE NARZĘDZIA DEKADY WZORCOWANIE AKCESORIA POMIAROWE 

STRONA GŁÓWNA  O NAS  INFORMACJE HANDLOWE  KONTAKT  CENNIKI

* SONEL * FLUKE * BRYMEN * MEGGER * KYORITSU * METREL * TESTO * ERA GOST * SELS * APAR * ADEX * BENNING * TANEL * ESCORT * HIOKI * PIXYS * LUMEL * CZAKI * WIKA * AZ INSTRUMENTS * LG/LS * HAN YOUNG *