tel: (12) 411-44-88 , 653-22-30, tel/fax: 653-20-56, tel.kom. 501-187-132

SKLEP INTERNETOWY

KONTAKT Z NAMI

 

[STRONA GŁÓWNA] [KATALOG] [MIERNIKI] [Mierniki Wielkości Elektrycznych] [Mierniki Napięcia Rażenia] [MI 3295]

MI 3295
mi3295_II
mi3295

MI3295 Miernik napięć rażenia i napięcia krokowego

System pomiaru napięcia krokowego 3295 to rozwiązanie z myślą o pomiarach i sprawdzaniu poziomu bezpieczeństwa uziemienia w elektrowniach, podstacjach i innych elementach systemów zasilania. Zestaw składa się ze stacji generującej prąd i niezależnego miernika napięcia. Z powodu dużych prądów pomiarowych (do 55A) oraz efektywnej eliminacji zakłóceń, 3295 pozwala na uzyskiwanie bardzo dokładnych i stabilnych wyników pomiarowych napięcia krokowego i dotykowego o rozdzielczości do 10μV. Do szybszej analizy rozkładu napięcia wokół testowanego obiektu, mogą być zapisane do wbudowanej pamięci przyrządu, a następnie skopiowane, przeanalizowane i wykorzystane do stworzenia protokołu pomiarowego - w oprogramowaniu PC SW HVLink PRO.


Miernik napięć rażenia (napięcia dotykowego i krokowego) Metrel MI 3295 został zaprojektowany z myślą o pomiarach i sprawdzaniu poziomu bezpieczeństwa uziemienia obiektów takich jak elektrownie, podstacje energetyczne, stacje trakcyjne, słupy energetyczne i inne elementy systemów zasilania.

Zestaw składa się ze stacji generującej prąd (wymuszalnika prądowego) i niezależnego woltomierza. Z powodu wysokiej wydajności prądowej (do 55A) oraz efektywnej eliminacji zakłóceń, MI 3295 pozwala na uzyskiwanie bardzo dokładnych i stabilnych wyników pomiarowych napięcia krokowego i dotykowego o rozdzielczości do 10μV. Dla szybszej analizy rozkładu napięcia wokół testowanego obiektu, wyniki pomiarowe mogą być zapisane do wbudowanej pamięci przyrządu a następnie pobrane, przeanalizowane i wykorzystane do stworzenia protokołu pomiarowego w zaawansowanym oprogramowaniu PC SW HVLink PRO.

Zestaw przeznaczony do pomiaru napięcia krokowego, dotykowego, rażeniowego oraz rezystancji uziemienia. Unikalne rozwiązanie pozwalają w szybki i wygodny sposób przeprowadzić te trudne pomiary. Zestaw składa się ze stanowiska (MI 3295S) i miernika (MI3295M). Przyrząd jest wyposażony we wszystkie akcesoria niezbędne do komfortowego przeprowadzania testów. Oprogramowanie PCSW HVlink PRO umożliwia pobieranie wyników, przechowywanie wyników oraz tworzenie raportów pomiarowych. Wykonywane pomiary:


Napięcie krokowe.

Napięcie dotykowe, rażeniowe.

Rezystancja uziemienia.

Rezystywność gruntu.

 
Niektóre cechy układu pomiarowego:

 - Graficzny wyświetlacz LCD na Mierniku i Stanowisku.

- Autonomiczny miernik napięcia krokowego / dotykowego.

- Ponad 1000 komórek pamięci w pamięci flash do przechowywania wyników pomiarów i parametrów.

- Porty USB i RS232 na mierniku do komunikacji z PC.

- Synchronizacja pomiędzy miernikiem i stanowiskiem.

- Duży prąd pomiarowy do 50 A.

- Stabilne i dokładne wyniki dzięki układowy pomiarowemu DSP.

- W pełni kompatybilny z nowym oprogramowaniem METREL HVLink PRO PC.


Przyrząd jest wyposażony we wszystkie akcesoria niezbędne do komfortowego przeprowadzania testów. Oprogramowanie PCSW HVlink PRO umożliwia pobieranie wyników, przechowywanie wyników oraz tworzenie raportów pomiarowych.


Cechy główne:
Wysoka dokładność pomiarów dzięki dużej wartości prądu pomiarowego rzędu 50A i efektywnej eliminacji zakłóceń
Doskonała odporność, nawet na zakłócenia pochodzące od zmiennych prądów uziemienia
Eliminuje konieczność stosowania długich przewodów potencjonalnych, umożliwia stosowanie kilku woltomierzy jednocześnie
Wysokie bezpieczeństwo dzięki małej wartości napięcia pomiarowego (55V)
Masa systemu wynosi tylko 29.5 kg
Możliwość zapisu do 1000 wyników pomiarowych w 3 poziomowej pamięci wewnętrznej
Dostarczone w standardzie oprogramowanie umożliwia kopiowanie do komputera, analizę i wydruk wyników pomiarowych

Zastosowanie:
Pomiar systemu uziemiającego:
Elektrowni
Podstacji
Słupów wysokiego napięcia
I innych elementów systemu zasilania

 

Wyposażenie:


  Generator MI 3295S
  Miernik MI 3295M
  Przewód zasilający
  Sondy pomiaru napięcia krokowego (25 kg), 2 szt. - wersja PS
  Płyty do pomiaru napięć rażenia, 2 szt. 
  Uziom prądowy, 1 lub 3 szt. - wersja PS
  Uziom napięciowy
  Prądowy przewód pomiarowy, 50m, czarny, 10 mm2 na szpuli z krokodylkiem
  Prądowy przewód pomiarowy, 10 m, czarny, 10 mm2 z krokodylkiem
  Przewód pomiarowy, czarny, 2 szt. x 3 m  - wersja PS
  Przewód pomiarowy, zielony, 10 m
  Przewód pomiarowy, czarny, 1.5 m
  Przewód pomiarowy, czerwony, 50 m
  Przewód podłączeniowy z krokodylkiem, czerwony, 1 m
  Krokodylki, 4 lub 5 szt. - wersja PS
  Przewód RS232
  Przewód USB
  Futerały, 2 szt.
  Pasek na szyję
  Akumulatorki NiMH, typu AA, 6 szt.
  Zasilacz
  Program PC HVLink PRO na płycie CD
  Instrukcja obsługi
  Świadectwo wzorcowania

 

Karta Katalogowa 

pdf_ani

Teoria
Rozkład napięcia wokół obiektów elektroenergetycznych musi być dokładnie badany podczas sprawdzania odbiorczego i okresowego systemu uziemiającego, ponieważ w przypadku uszkodzenia zbyt duża wartość napięcia rażenia może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób i zwierząt znajdujących się nawet w znaczącej odległości od obiektu (w zależności od typu i wielkości danego obiektu).

Okresowe sprawdzanie systemu uziemiającego, zgodnie z aktualnymi przepisami należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 5 lat. W przypadku tego typu pomiarów należy spełnić wymagania przepisów, które obowiązywały w okresie wykonywania pomiarów odbiorczych danego obiektu, a były to m.in. PBUE do 1990 r, Rozporządzenie Ministra Przemysłu do 1994., od 06.2002: norma PN-E-05115:2002 oraz najnowsze dwie normy zastępujące poprzednią: PN-EN 50522:2011, PN-E-61936-1:2011, które obowiązują obecnie przy sprawdzeniach odbiorczych nowych obiektów elektroenergetycznych.


Poprawne podłączenie uziemienia do metalowych elementów obudowy, gwarantuje że napięcia pojawiające się na ich powierzchni pozostaną poniżej niebezpiecznego poziomu w przypadku uszkodzenia. Jeśli wystąpi prąd zwarciowy, popłynie on do elektrody uziemiającej.

Typowy sposób rozkładu napięcia występuje np. wokół elektrody uziemiającej (tworzy się tzw. "stożek napięciowy") . Prądy uszkodzeniowe występujące blisko obiektów sieci energetycznej (podstacje, elektrownie itd.) mogą być bardzo wysokie i osiągać nawet 200kA. Jeśli występują dodatkowo podziemne instalacje metalowe (planowane bądź nieprzewidziane) stożek napięciowy może ulec znaczącemu odkształceniu, co spowoduje pojawienie się groźnych, wysokich napięć rażenia w dużej odległości od punktu uszkodzenia. Dlatego istotne jest dokładne zbadanie rozkładu napięcia obiektów energetycznych w celu wyeliminowania tego zjawiska. Na poniższych rysunkach prezentujemy sposób pomiaru uziemienia oraz napięć rażenia za pomocą systemu MI 3295.

Niebezpieczne napięcie w uszkodzonym systemie zasilania

mi3295_rys1

Norma PN-EN 61140:2005/A1:2008P określa maksymalną dozwoloną relację czasu do napięcia krokowego

Maksymalne okresy czasowe i napięcia uszkodzeniowe

Przy dłuższej ekspozycji, wartość napięcia dotykowego musi być niższa niż 50V.

Podczas testu, prąd pomiarowy jest wprowadzany do gruntu przez sondę pomocniczą. Wyższe prądy wprowadzane do gruntu zwiększają odporność na zakłócenia wywołanie prądami błądzącymi.

 

Maks. ekspozycja czasowa

Napięcie

> 5 s do niesk.

Uc <= 50 Vac lub <= 120 Vdc

< 0.4s

Uc <= 115 Vac lub <= 180 Vdc

< 0.2s

UC <= 200 Vac

< 0.04s

UC <= 250 Vac

 

Pomiar napięcia krokowego

MI3295_rys2

Pomiar napięcia krokowego wykonywany jest pomiędzy dwoma uziemionymi punktami, oddalonymi o 1 m. Sondy o masie 25kg symulują stopy ludzkie. Napięcie pomiędzy sondami, mierzone jest woltomierzem o wewnętrznej rezystancji równej 1kΩ, co odpowiada rezystancji ciała.

 

Pomiar napięcia dotykowego

MI3295_rys3

Pomiar napięcia kontaktowego wykonywany jest pomiędzy dostępnymi metalowymi elementami a uziemieniem. Napięcie pomiędzy sondami, mierzone jest woltomierzem o wewnętrznej rezystancji równej 1kΩ, co odpowiada rezystancji ciała.

 

Pomiar rezystancji uziemienia

MI3295_rys4

do pomiaru rezystancji uziemienia, stosowane są sondy napięciowa i prądowa (wykorzystana jako pomocnicza). Ze względu na stożek napięciowy istotne jest, aby elektrody były rozmieszczone poprawnie.

 

Pomiar rezystywności gruntu

MI3295_rys5

Przy pomiarze rezystywności gruntu prąd wprowadzany jest do gruntu za pomocą dwóch elektrod (C2/H i C2/H)

Sondy napięciowe S i ES muszą być umieszczone pomiędzy sondami prądowymi (należy zachować takie same odległości "a"). Stosowanie różnych odległości pomiędzy sondami pomiarowymi oznacza że pomiar wykonywany jest na różnej głębokości. Zwiększanie odległości 'a' mierzone są coraz głębsze warstwy gruntu.

 

 

 

Opis systemu MI 3295

Wprowadzony na polski rynek z końcem 2011 roku system pomiaru napięć rażenia firmy Metrel oznaczony został symbolem MI 3295. System ten umożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów systemu uziemiającego:: rezystywności gruntu, rezystancji uziemienia (4 przewodową metodą techniczną), napięć rażenia (napięcia dotykowego i napięcia krokowego) wszelkich obiektów energetycznych (stacje, podstacje, słupy itd.)

W skład zestawu wchodzi: zadajnik prądowy (maksymalny prąd i napięcie: 55A, 55V) umieszczony w niewielkiej obudowie o kompaktowych wymiarach i masie 29,5 kg z dwoma uchwytami do transportu; woltomierz cyfrowy z rozdzielczością do 10µV z wydajnym filtrem zakłóceń, pamięcią wewnętrzną i komunikacją z PC; duża sonda prądową i mała napięciową; dwie sondy napięcia krokowego (2 x 25kg); prądowy przewód pomiarowy na szpuli o długości 50m; pozostałe przewody pomiarowe niezbędne do wykonywania pomiarów oraz oprogramowanie PC SW HVLink Pro PL do przetwarzania danych pomiarowych zapisanych w pamięci. Zarówno menu zadajnika, woltomierza i oprogramowanie na PC oferowane są w języku polskim.

W razie konieczności istnieje możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia: wózka transportowego dla całego zestawu, kolejnego woltomierza (aby wykonać np. jednocześnie pomiar napięcia krokowego i rażenia), lekkich płyt imitujących napięcia krokowe (możliwość zastosowania w miejsce standardowych sond 2 x 25kg) lub przedłużacza standardowego przewodu prądowego.

Dwie metody pomiaru

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach z innymi modelami oraz informacjach zamieszczonych w przepisach i normach (PBUE, PN-EN 61936-1:2011, PN-EN 50522:2011) wiele osób uważa że w przypadku pomiaru napięć rażenia, zadajnik prądowy powinien posiadać jak najwyższą sprawność prądową, tak aby umożliwić dokładny pomiar i wyeliminować zakłócenia. I o ile w normach i przepisach rzeczywiście jest mowa o wymaganym prądzie pomiarowym rzędu 10A oraz więcej i w przypadku wykorzystania metody Erbachera jest to techniczne uzasadnione, o tyle w każdym przypadku we wspomnianych normach i przepisach dopuszcza się stosowanie innych metod pomiaru, pod warunkiem że zapewniają one nie mniejszą dokładność pomiarową niż w przypadku pomiaru dotychczas wykorzystywanymi metodami.

Wynika to także z faktu iż większość oferowanych dotychczas mierników napięcia rażenia do pomiaru napięcia krokowego i napięcia dotykowego wykorzystywała wspominaną metodą Erbachera która różni się od metody wykorzystanej w modelu MI 3295.

Pomiar napięć rażenia metodą Erbachera

Metoda Erbachera bazuje na analizę wektorowej, do której wymagane jest wykonanie trzech pomiarów, jednego bez sygnału pomiarowego (pomiar napięcia U0 przy wyłączonym zadajniku) oraz dwóch z pomiarem sygnału (pomiar napięcia U1 i U2 o przeciwnym zwrocie - z włączonym generatorem). Sygnał pomiarowy posiada taką samą częstotliwość 50Hz jak podstawowa (najsilniejsza) składowa sygnału zakłócającego. Teoretycznie metoda Erbachera wytłumia tę harmoniczną w 100%, pod warunkiem, że sygnał zakłóceniowy nie zmienił się w czasie wykonywania trzech wymaganych pomiarów. Niestety w środowisku przemysłowym zakłócenia ulegają ciągłej zmianie, dlatego wytłumienie to nie jest możliwe w 100% dla 0-wej harmonicznej, ale także w mniejszym stopniu dla pozostałych. W konsekwencji pomiary wykonywane tą metodą obarczone są dłuższym błędem, a w celu jego ograniczenia stosuje się zadajniki prądowe o wysokim prądzie (które pozwalają na zadanie sygnału ponad zakłóceniami). To także przekłada się na konieczność zastosowania wysokiego napięcia i ogólnie zwiększa zagrożenie porażeniem osób znajdujących się w obrębie badanego obiektu.

Pomiar napięć rażenia nową metodą

W przypadku modelu MI 3295 sytuacja ta ulega znaczącej zmianie, na skutek zastosowania zupełnie nowego podejścia, bazującego na zadajniku prądowym którego sygnał prądowy ma częstotliwość 55Hz oraz wykorzystania bardzo czułego i selektywnego woltomierza cyfrowego z filtrem pasmowo przepustowym o tłumieniu 64 dB dla składowej 50Hz.

Zastosowanie tych dwóch rozwiązań powoduje że typowe zakłócenia (posiadające częstotliwości 50 lub 60Hz) nie mają wpływu na otrzymywane wyniki pomiarów albo wpływ ten jest minimalny. A ponieważ częstotliwość 55Hz nie występują w środowisku, a najbliższe częstotliwości 50Hz oraz 60Hz są skutecznie filtrowane przez woltomierz, dokładność pomiarów została znakomicie zwiększona.

Pozwoliło to także na znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa w trakcie pomiarów, deklarowana maksymalna sprawność zadajnika prądowego wynosi 55 A przy maksymalnym napięciu pomiarowym rzędu 55V. Dzięki wykorzystaniu nowej metody, praktyczne pomiary napięcia rażenia w terenie pokazały że porównywalne wyniki z systemami tradycyjnymi (wykorzystującymi bardzo duże prądy), można wykonać systemem MI 3295 przy prądzie generatora zaczynając już od 0,2A - co jest doskonałym wynikiem i znakomicie zwiększa bezpieczeństwo pomiarów obniżając próg mogących pojawić się napięć.

Solidny, sprawdzony w praktyce

MI 3295 objęty jest 24 miesięczną gwarancją, zarówno serwis jak i wzorcowanie przyrządy realizowane jest w Polsce. Od momentu premiery system pomiaru napięcia rażenia MI 3295 firmy Metrel znalazł w Polsce szereg nabywców, pośród których znalazły się m.in największe firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Każdy z nabywców miał okazję wykorzystywać zestaw w różnych warunkach i na różnych obiektach, co potwierdziło jest solidność i dokładność.

O ile w dotychczas dostępnych przyrządach wykorzystujących najczęściej metodę Erbachera było to prawdą (m.in z powodu częstotliwości na której pracował zadajnik tj. 50/60Hz) o tyle w przypadku modelu MI 3295 sytuacja ulega zmianie, na skutek zastosowania zupełnie nowego podejścia do pomiaru napięć rażenia (m.in zastosowanie częstotliwości 55Hz oraz filtrów w woltomierzu), system umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów nawet niskim prądem.

Wiele osób ma poważne obawy co do poprawności pomiarów prądem 10A (bazując na dotychczasowych doświadczeniach) , jednak wielokrotne pomiary porównujące dwie metody w terenie wykazały że nowe podejście sprawdza się doskonale.

Metoda Erbachera

Większość oferowanych dotychczas mierników napięcia rażenia do pomiaru napięcia krokowego i napięcia dotykowego wykorzystywała metodą Erbachera. Metoda ta była także stosowana w starych modelach produkowanych przez firmę Metrel i sprzedawanych pod markami innych producentów w różnych krajach. Metoda Erbachera bazuje na analizie wektorowej, do której wymagane jest wykonanie trzech pomiarów, jednego bez pomiaru sygnału (pomiar napięcia U0 przy wyłączonym zadajniku) oraz dwóch z pomiarem sygnału (pomiar napięcia U1 i U2 o przeciwnym zwrocie - z włączonym generatorem). Sygnał pomiarowy posiada taką samą częstotliwość 50 Hz jak 0-owa harmoniczna (najsilniejsza) sygnału zakłócającego. Teoretycznie metoda Erbachera wytłumia tę harmoniczną w 100% - pod warunkiem że sygnał zakłóceniowy nie zmienił się w czasie wykonywania trzech wymaganych pomiarów. Niestety w środowisku przemysłowym zakłócenia ulegają ciągłej zmianie, dlatego wytłumienie to nie jest możliwe w 100% dla 0 harmonicznej, ale także w mniejszym stopniu dla pozostałych. W konsekwencji pomiary wykonywane tą metodą obarczone są dłuższym błędem, a w celu jego ograniczenia stosuje się zadajniki prądowe o wysokim prądzie (które pozwalają na zadanie sygnału ponad zakłóceniami) co również przekłada się na możliwość pojawienia się wysokiego napięcia i ogólnie zwiększa zagrożenie porażeniem osób znajdujących się w obrębie badanego obiektu.

Nowa metoda pomiaru napięć rażenia

W systemie MI 3295 zastosowano całkowicie nowe podejście, bazujące na zadajniku prądowym którego sygnał ma częstotliwość 55Hz oraz wykorzystania bardzo czułego i selektywnego woltomierza cyfrowego o tłumienności 72dB. Zastosowanie tych dwóch rozwiązań powoduje że typowe zakłócenia posiadają częstotliwości 50 lub 60Hz i nie mają wpływu na osiągane wyniki pomiarów systemem MI 3295 albo wpływ ten jest minimalny. A ponieważ częstotliwość 55Hz nie występują w środowisku, a najbliższe częstotliwości 50Hz oraz 60Hz są skutecznie filtrowane przez woltomierz, dokładność pomiarów została bardzo zwiększona. Pozwoliło to także na znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa w trakcie pomiarów, ponieważ maksymalna sprawność zadajnika prądowego wynosi 55 A przy maksymalnym napięciu pomiarowym rzędu 55V. Jednak dzięki wykorzystaniu nowej metody, praktyczne pomiary napięcia rażenia w terenie pokazały że porównywalne wyniki z systemami tradycyjnymi (wykorzystującymi bardzo duże prądy), można wykonać systemem MI 3295 przy prądzie już od 0,2A - co jest doskonałym wynikiem.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

MIERNIKI WSKAŹNIKI NAPIĘCIA REGULATORY MIERNIKI TABLICOWE REJESTRATORY CZUJNIKI PRZETWORNIKI MANOMETRY STEROWNIKI I LICZNIKI FALOWNIKI PRZEKAŹNIKI PRZEKŁADNIKI URZĄDZENIA LUTOWNICZE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE NARZĘDZIA DEKADY WZORCOWANIE AKCESORIA POMIAROWE 

STRONA GŁÓWNA  O NAS  INFORMACJE HANDLOWE  KONTAKT  CENNIKI

* SONEL * FLUKE * BRYMEN * MEGGER * KYORITSU * METREL * TESTO * ERA GOST * SELS * APAR * ADEX * BENNING * TANEL * ESCORT * HIOKI * PIXYS * LUMEL * CZAKI * WIKA * AZ INSTRUMENTS * LG/LS * HAN YOUNG *