tel: (12) 411-44-88 , 653-22-30, tel/fax: 653-20-56, tel.kom. 501-187-132

SKLEP INTERNETOWY

KONTAKT Z NAMI

 

[STRONA GŁÓWNA] [KATALOG] [REGULATORY] [Regulatory APAR]

Regulatory APAR

AR 602

Karta Katalogowa
pdf_ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulator temperatury i sygnałów standardowych, 2 wyjścia przekaźnikowe/SSR, wyjście analogowe, podwójny wyświetlacz, ON-OFF, fuzzy logic PID, RAMPING, RS485, tablicowy 48x48mm
 
mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny
uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
napięciowe 0-10V, 0-60 mV
rezystancyjne 0-2500 Ω
programowalne wejście cyfrowe BIN do zmiany trybu pracy regulatora:
start/stop regulacji
tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)

blokada klawiatury
2 wyjścia typu włącz/wyłącz (ON-OFF) o charakterystykach:
wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
wyjście 2: ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20mA lub 0/2÷10V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, ramping)
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED z regulacją jasności świecenia:

wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona,
wyświetlacz DOLNY - wartość zadana wyjścia 1
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU, (opcja dodatkowo płatna)
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
kompensacja temperatury zimnych końców termopar
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika

sposoby konfiguracji parametrów:
z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia

poprzez RS485 lub programator AR955/GP i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7)

oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)

wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia

dokładność pomiaru:
dla RTD, mA, V, mV, Ω: 0,1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
dla termopar: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra, dodatkowo <2 °C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,25÷3 s (programowalny)

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa tablicowa 48x48x79 mm
stopień ochrony: IP65 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

 

AR 603

Karta Katalogowa

 

 

 

 

 

 

 

Regulator temperatury z timerem, nastawy parametrów pokrętłem, wejście Pt100/J/K/S/E/N, wejście binarne start-stop do sterowania timerem, 2 wyjścia przekaźnikowe/SSR, podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej, ON-OFF, PID, tablicowy 48x48mm

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury z funkcjami czasowymi (timer) uruchamianymi automatycznie lub ręcznie
podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej
przeznaczony do regulacji stałowartościowej
programowanie z klawiatury foliowej 2-przyciskowej i pokrętłem (enkoderem)
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
uniwersalne wejście termometryczne:
termorezystancyjne Pt100
termoparowe J, K, S, N, E
wejście binarne START/STOP do sterowania funkcją czasową
2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR:
wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
wyjście 2: ON-OFF z histerezą
funkcja czasowa (zegar):
sygnał uruchomienia: przycisk lub wejście binarne START/STOP, włączenie zasilania
początek odmierzania czasu: po sygnale uruchomienia lub po osiągnięciu wartości zadanej dla grzania
nadzorowane wyjścia: P1/SSR1, P2/SSR2
sygnalizacja pracy zegara: dioda świecąca TIME, wyjście P2/SSR2
zakres nastaw: 0 ÷ 8640 minut (do 144 godzin)
wejście binarne START/STOP: zwierne lub napięciowe
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP
programowa filtracja cyfrowa
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, RAMPING)
tryb ręczny sterowania wyjściami (typu włącz-wyłącz)
podwójny wyświetlacz LED, wysokość cyfr 2 x 7mm, regulacja jasności świecenia

sygnalizacja:
aktywności przekaźników, pracy timera oraz rodzaju wyświetlanej wartości na dolnym wyświetlaczu: diody LED czerwone
wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
dokładność pomiaru:
0,2% zakresu pom. ±1 cyfra
wejścia termoparowe: 0,3% zakresu pom. ±1 cyfra,
<2°C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,5÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)

zasilanie:
230Vac (85÷260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
zakres temperatury pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
obudowa tablicowa INCABOX XT 48x48x79 mm
stopień ochrony: IP50 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

 

AR 604

Karta Katalogowa

 

Regulator temperatury, nastawy parametrów pokrętłem, wejście Pt100/J/K/S/E/N, 1 wyjście przekaźnikowe/SSR, podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej, ON-OFF, PID, tablicowy 48x48mm

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury z podwójnym odczytem wartości mierzonej i zadanej przeznaczony do regulacji stałowartościowej
programowanie z klawiatury foliowej i pokrętłem (enkoderem)
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
uniwersalne wejście termometryczne:
termorezystancyjne Pt100
termoparowe J, K, S, N, E
1 wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub SSR
regulacja ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
programowa filtracja cyfrowa
podwójny wyświetlacz LED, wysokość cyfr 2 x 7mm, regulacja jasności świecenia
sygnalizacja:
aktywności przekaźnika: dioda LED czerwona
wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
dokładność pomiaru:
0,2% zakresu pom. ±1 cyfra
wejścia termoparowe: 0,3% zakresu pom. ±1 cyfra,
<2°C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,5÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)
zasilanie:
230Vac (85÷260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
zakres temperatury pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
obudowa tablicowa INCABOX XT 48x48x79 mm
stopień ochrony: IP50 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

 

AR 652

ar652

Karta Katalogowa
pdf_ani

Regulator temperatury i sygnałów standardowych, 3 wyjścia przekaźnikowe/SSR, wyjście analogowe, podwójny wyświetlacz, ON-OFF, fuzzy logic PID, RAMPING, RS485, tablicowy 96x48 mm
 
Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny
uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
napięciowe 0-10V, 0-60 mV
rezystancyjne 0-2500 Ω

wejście cyfrowe BIN oraz programowalny przycisk funkcyjny F do zmiany trybu pracy regulatora:
start/stop regulacji
tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
blokada klawiatury
2 lub 3 wyjścia typu włącz/wyłącz (ON-OFF) o charakterystykach:
wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20mA lub opcjonalnie 0/2÷10V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, ramping)
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych

dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED z regulacją jasności świecenia:
wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona,
wyświetlacz DOLNY - wartość zadana wyjścia 1
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU, (opcja dodatkowo płatna)
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
kompensacja temperatury zimnych końców termopar
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika

sposoby konfiguracji parametrów:
z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia

poprzez RS485 lub programator AR955 i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7)

oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)

współpraca z panelem operatorskim AR295
wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia

dokładność pomiaru:
dla RTD, mA, V, mV, Ω: 0,1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
dla termopar: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra, dodatkowo <2 °C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,25÷3 s (programowalny)

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa tablicowa 96x48x79 mm
stopień ochrony: IP65 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

AR 653

Karta Katalogowa
pdf_ani

Dwukanałowy regulator uniwersalny, 3 wyjścia przekaźnikowe/SRR, 1 wyjście analogowe, ON-OFF, PID (autotuning, fuzzy logic), RAMPING, RS485/232, tablicowy 96x48mm
2 uniwersalne wejścia:

 • termorezystancyjne Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100
 • termoparowe J, K, S, B, R, T, E, N
 • analogowe 0/4÷20 mA, 0÷10 V, 0÷60mV
 • rezystancyjne

programowalny przycisk funkcyjny F do zmiany trybu pracy regulatora: start/stop regulacji, tryb ręczny/automatyczny, skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna), itp. przeznaczony do regulacji stało- i zmiennowartościowej 2 lub 3 wyjścia regulacyjne o charakterystykach:

 • wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, auto-tuning PID, fuzzy logic PID
 • wyjście 2: ON-OFF z histerezą
 • wyjście 3: ON-OFF z histerezą (opcja)

wyjście analogowe 0/4÷20 mA (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne) rodzaje pracy:

 • sterowanie różnicą sygnałów z 2-ch wejść
 • sterowanie wartością średnią sygnałów z 2-ch wejść
 • 2 niezależne tory regulacji (np. regulacja temperatury i wilgotności)

tryb ręczny sterowania wyjściami (w zakresie 0÷100% sygnału wyjściowego) regulacja nachylenia krzywej procesu z timerem (miękki start, ramping) wbudowany zasilacz 24 Vdc / 30 mA do zasilania przetworników obiektowych dwuwierszowy wyświetlacz LED z regulacją jasności świecenia:

 • wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona 1. kanału
 • wyświetlacz DOLNY - wartość mierzona 2. kanału lub wartość zadana

programowany zakres wskazań (dla wejść analogowych) programowalny filtr cyfrowy uśredniający wartości pomiarowe dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem możliwość zablokowania zmian wartości zadanych tryb ręczny sterowania wyjściami (typu włącz-wyłącz) programowanie z klawiatury lub z programatora AR955 umożliwiającego również szybkie kopiowanie wszystkich parametrów konfiguracyjnych darmowe oprogramowanie ARSoft-WZ1 do konfiguracji parametrów oprogramowanie ARSoft-WZ2 do rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych współpraca z panelem operatorskim AR295 wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym opcjonalnie:

 • interfejs RS485, MODBUS-RTU, separacja galwaniczna
 • wyjście 0÷10 V ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne (zamiast 0/4÷20 mA)

obudowa tablicowa 96x48x79 mm, IP65 od czoła, IP20 od strony złącz zasilanie:

 • 230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
 • 24 Vac/dc (18÷72 Vdc/ 3 W, 15÷50 Vac / 3VA)

zakres temperatury pracy: 0÷50°C zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)

 

AR 625

Karta Katalogowa
pdf_ani

 

mikroprocesorowy regulator temperatury z potrójnym odczytem wartości mierzonej i zadanej przeznaczony do regulacji stałowartościowej
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
uniwersalne wejście termometryczne:
termorezystancyjne Pt100
termoparowe J, K, S, N, E
2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR:
wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
wyjście 2: ON-OFF z histerezą
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
programowa filtracja cyfrowa
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, RAMPING)
podtrójny wyświetlacz LED, wysokość cyfr 14 i 2 x 7mm, regulacja jasności świecenia
sygnalizacja:
wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
aktywności przekaźników: diody LED czerwone
dokładność pomiaru:
dla wejścia Pt100: < 0,2% zakresu pomiarowego ±0,1°C
dla wejścia termoparowego: < 0,3% zakresu pomiarowego ±2,1°C
czas odpowiedzi: 0,3÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)
zasilanie:
230Vac (85÷260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
zakres temperatury pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
obudowa tablicowa INCABOX XT 96x48x79 mm
stopień ochrony: IP64 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

AR 650

ar650

Karta Katalogowa
pdf_ani

 

 

 

 

Regulator z wejściem termometrycznym i analogowym, 3 wyjścia przekaźnikowe/SSR, 1 wyjście analogowe, 5 kolorowy wyświetlacz, ON-OFF, fuzzy logic PID, RS485, tablicowy 96x48 mm

mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny (0/4÷20 mA, 0÷10 V, 0÷60 mV, 0÷2,5 kΩ)

uniwersalne wejście termometryczne i analogowe z pamięcią minimum i maksimum wielkości mierzonej:
termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
napięciowe 0-10V, 0-60 mV
rezystancyjne 0-2500 Ω
funkcja zdalnego wyświetlania danych poprzez RS485 (protokół MODBUS-RTU, SLAVE)
wyświetlacz LED z programowalnym kolorem i jasnością świecenia, zobacz kolory do wyboru
programowalne wejście cyfrowe BIN do zmiany trybu pracy regulatora:
start/stop regulacji
tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
blokada klawiatury
zatrzymanie wskazań wyświetlacza (funkcja HOLD)
2 lub 3 wyjścia typu włącz/wyłącz (ON-OFF) o charakterystykach:
wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20 mA, opcjonalnie 0/2÷10 V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
sygnalizacja alarmów (załączonych wyjść) zmiennym kolorem wyświetlacza
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
kompensacja temperatury zimnych końców termopar
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, wyświetlania, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika

sposoby konfiguracji parametrów:
z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia

poprzez port RS485 lub PRG (programator AR955) i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7)

oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)

wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia
opcjonalnie do wyboru (w sposobie zamawiania)
wyjścia sterujące SSR
wyjście analogowe 0/2÷10 V (zamiast wyjścia 0/4÷20 mA)
interfejs RS485

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa tablicowa 96x48x79 mm
stopień ochrony: IP65 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

 

 

AR 642

Karta Katalogowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulator temperatury i sygnałów standardowych, 3 wyjścia przekaźnikowe/SSR, wyjście analogowe, podwójny wyświetlacz, ON-OFF, fuzzy logic PID, RAMPING, RS485, tablicowy 48x96 mm

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny

uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
napięciowe 0-10V, 0-60 mV
rezystancyjne 0-2500 Ω
wejście cyfrowe BIN oraz programowalny przycisk funkcyjny F do zmiany trybu pracy regulatora:
start/stop regulacji
tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
blokada klawiatury
2 lub 3 wyjścia typu włącz/wyłącz (ON-OFF) o charakterystykach:
wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20mA lub opcjonalnie 0/2÷10V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, ramping)
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych

dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED z regulacją jasności świecenia:
wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona,
wyświetlacz DOLNY - wartość zadana wyjścia 1
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU, (opcja dodatkowo płatna)
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
kompensacja temperatury zimnych końców termopar
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika

sposoby konfiguracji parametrów:
z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia

poprzez RS485 lub programator AR955 i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7)

oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)

współpraca z panelem operatorskim AR295
wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia

dokładność pomiaru:
dla RTD, mA, V, mV, Ω: 0,1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
dla termopar: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra, dodatkowo <2 °C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,25÷3 s (programowalny)

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa tablicowa 48x96x79 mm
stopień ochrony: IP65 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

 

AR 682

Karta Katalogowa

 

 

 

 

 

 

Regulator temperatury i sygnałów standardowych, 3 wyjścia przekaźnikowe/SSR, wyjście analogowe, podwójny wyświetlacz, ON-OFF, fuzzy logic PID, RAMPING, RS485, tablicowy 96x96 mm

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny
uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
napięciowe 0-10V, 0-60 mV
rezystancyjne 0-2500 Ω
wejście cyfrowe BIN oraz programowalny przycisk funkcyjny F do zmiany trybu pracy regulatora:
start/stop regulacji
tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
blokada klawiatury
2 lub 3 wyjścia typu włącz/wyłącz (ON-OFF) o charakterystykach:
wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20mA lub opcjonalnie 0/2÷10V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, ramping)
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED z regulacją jasności świecenia:
wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona,
wyświetlacz DOLNY - wartość zadana wyjścia 1
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU, (opcja dodatkowo płatna)
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
kompensacja temperatury zimnych końców termopar
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika

sposoby konfiguracji parametrów:
z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia
poprzez RS485 lub programator AR955 i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7)

oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)

wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia

dokładność pomiaru:
dla RTD, mA, V, mV, Ω: 0,1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
dla termopar: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra, dodatkowo <2 °C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,25÷3 s (programowalny)

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa tablicowa 96x96x79 mm
stopień ochrony: IP65 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

 

 

AR 692

Karta Katalogowa

 

Regulator z wejściem termometrycznym i analogowym, 3 wyjścia przekaźnikowe/SSR, 1 wyjście analogowe, podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej, ON-OFF, fuzzy logic PID, RAMPING, RS485, tablicowy 144x72mm

Opis produktu
uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
napięciowe 0-10V, 0-60 mV
rezystancyjne 0-2500 Ω
wejście cyfrowe BIN oraz programowalny przycisk funkcyjny F do zmiany trybu pracy regulatora:
start/stop regulacji
tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
blokada klawiatury
3 wyjścia typu włącz/wyłącz (ON-OFF) o charakterystykach:
wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20mA lub opcjonalnie 0/2÷10V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, ramping)
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED z regulacją jasności świecenia:
wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona,
wyświetlacz DOLNY - wartość zadana wyjścia 1
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU, (opcja dodatkowo płatna)
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
kompensacja temperatury zimnych końców termopar
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika

sposoby konfiguracji parametrów:
z klawiatury foliowej IP54 umieszczonej na panelu przednim urządzenia

poprzez RS485 lub programator AR955 i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7)

oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)

wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia

dokładność pomiaru:
dla RTD, mA, V, mV, Ω: 0,1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
dla termopar: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra, dodatkowo <2 °C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,25÷3 s (programowalny)

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa tablicowa INCABOX XT 144x72x79 mm
stopień ochrony: IP54 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: samogasnący NORYL 94V-0

AR 660

Karta Katalogowa

 

Regulator z wejściem termometrycznym i analogowym, 3 wyjścia przekaźnikowe/SSR, 1 wyjście analogowe, ON-OFF, fuzzy logic PID, RS485, listwowy 53x90x62mm

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny (0/4÷20 mA, 0÷10 V, 0÷60 mV, 0÷2,5 kΩ)

uniwersalne wejście termometryczne i analogowe z pamięcią minimum i maksimum wielkości mierzonej:
termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
napięciowe 0-10V, 0-60 mV
rezystancyjne 0-2500 Ω
funkcja zdalnego wyświetlania danych poprzez RS485 (protokół MODBUS-RTU, SLAVE)

programowalne wejście cyfrowe BIN do zmiany trybu pracy regulatora:
start/stop regulacji
tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
blokada klawiatury
zatrzymanie wskazań wyświetlacza (funkcja HOLD)

2 lub 3 wyjścia typu włącz/wyłącz (ON-OFF) o charakterystykach:
wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20 mA, opcjonalnie 0/2÷10 V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
kompensacja temperatury zimnych końców termopar
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, wyświetlania, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika

sposoby konfiguracji parametrów:
z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia

poprzez port RS485 lub PRG (programator AR955) i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7)

oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)

wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia
opcjonalnie do wyboru (w sposobie zamawiania)
wyjścia sterujące SSR
wyjście analogowe 0/2÷10 V (zamiast wyjścia 0/4÷20 mA)
interfejs RS485

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa do montażu na szynie TS35 (DIN EN 50022-35)
stopień ochrony: IP20
materiał: ABS/PC

AR 662

Karta Katalogowa
pdf_ani

 

Regulator temperatury i sygnałów standardowych, 3 wyjścia przekaźnikowe/SSR, wyjście analogowe, podwójny wyświetlacz, ON-OFF, fuzzy logic PID, RAMPING, RS485, listwowy 53x90x62mm

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny

uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
prądowe 0-20 mA, 4-20 mA
napięciowe 0-10V, 0-60 mV
rezystancyjne 0-2500 Ω

wejście cyfrowe BIN oraz programowalny przycisk funkcyjny F do zmiany trybu pracy regulatora:
start/stop regulacji
tryb ręczny/automatyczny dla wyjść
skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna)
blokada klawiatury
2 lub 3 wyjścia typu włącz/wyłącz (ON-OFF) o charakterystykach:
wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, fuzzy logic (autotuning) PID
wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20mA lub opcjonalnie 0/2÷10V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0 ÷ 100%
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, ramping)
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych

dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED z regulacją jasności świecenia:
wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona,
wyświetlacz DOLNY - wartość zadana wyjścia 1
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokół MODBUS-RTU, (opcja dodatkowo płatna)
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
kompensacja temperatury zimnych końców termopar
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika

sposoby konfiguracji parametrów:
z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urządzenia
poprzez RS485 lub programator AR955 i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7)
oprogramowanie oraz programator umożliwiający podgląd wartości mierzonej i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
współpraca z panelem operatorskim AR295
wysoka dokładność, stabilność długoterminowa i odporność na zakłócenia
dokładność pomiaru:
dla RTD, mA, V, mV, Ω: 0,1% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
dla termopar: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra, dodatkowo <2 °C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,25÷3 s (programowalny)

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa do montażu na szynie TS35 (DIN EN 50022-35)
stopień ochrony: IP20
materiał: ABS/PC

 

AR 663

ar6632

Karta Katalogowa
pdf_ani

 

Dwukanałowy regulator temperatury i sygnałów standardowych, funkcje matematyczne, 3 wyjścia przekaźnikowe/SSR, wyjście analogowe, ON-OFF, PID (autotuning, fuzzy logic), RAMPING, RS485, na szynę DIN
 
Sposób zamawiania znajduje się w karcie katalogowej
Opis produktu
mikroprocesorowy dwukanałowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny
funkcje matematyczne - różnica, suma i średnia pomiarów

2 uniwersalne wejścia:
termorezystancyjne Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100
termoparowe J, K, S, B, R, T, E, N
analogowe 0/4÷20 mA, 0÷10 V, 0÷60mV
rezystancyjne 0 ÷ 2500 Ω
programowalny przycisk funkcyjny do zmiany trybu pracy regulatora: start/stop regulacji, tryb ręczny/automatyczny dla wyjść, skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna), blokada klawiatury, podgląd wartości mierzonych

3 niezależne wyjścia regulacyjne o charakterystykach:
wyjście 1 (główne): ON-OFF z histerezą, PID, autotuning PID
wyjście 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezą
wyjście analogowe 0/4÷20 mA (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
wybór wartości sterującej dla wyjść (wejście pomiarowe, różnica, suma, średnia pomiarów z dwóch kanałów)
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
tryb ręczny sterowania wyjściami (w zakresie 0÷100% sygnału wyjściowego)
regulacja nachylenia krzywej procesu z timerem (miękki start, ramping)
wbudowany zasilacz 24 Vdc do zasilania przetworników obiektowych
dwuwierszowy wyświetlacz LED z regulacją jasności świecenia:
wyświetlacz GÓRNY - wartość mierzona 1 (wejście 1, różnica pomiarów, itp.)
wyświetlacz DOLNY - wartość mierzona 2 lub wartość zadana
programowalne wartości do wyświetlania (pomiary lub funkcje matematyczne), rodzaje wejść, zakresy wskazań (dla wejść analogowych), opcje regulacji, alarmów, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
programowanie z klawiatury lub z programatora AR955 umożliwiającego również szybkie kopiowanie wszystkich parametrów konfiguracyjnych
bezpłatne oprogramowanie ARSoft-WZ1 do konfiguracji parametrów
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym

opcjonalnie:
interfejs RS485, MODBUS-RTU, separacja galwaniczna
wyjście 0/2÷10 V ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne (zamiast 0/4÷20 mA)

zasilanie:
230 Vac (85÷260 Vac) / 3 VA
24 Vac/dc (20 ÷50 Vac / 3 VA, 20 ÷ 72 V dc / 3 W)
zakres temperatury pracy: 0÷50 °C
zakres wilgotności względnej: 0÷90 %RH (bez kondensacji)
obudowa do montażu na szynie TS35 (DIN EN 50022-35)
stopień ochrony: IP20
materiał: ABS/PC

AR 613

Karta Katalogowa

 

Regulator temperatury z timerem, nastawy parametrów pokrętłem, wejście Pt100/J/K/S/E/N, wejście binarne start-stop do sterowania timerem, 2 wyjścia przekaźnikowe/SSR, podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej, ON-OFF, PID, tablicowy 96x96mm

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury z funkcjami czasowymi (timer) uruchamianymi automatycznie lub ręcznie
podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej
przeznaczony do regulacji stałowartościowej
programowanie z klawiatury foliowej 2-przyciskowej i pokrętłem (enkoderem)
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym

uniwersalne wejście termometryczne:
termorezystancyjne Pt100
termoparowe J, K, S, N, E
wejście binarne START/STOP do sterowania funkcją czasową

2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR:
wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
wyjście 2: ON-OFF z histerezą

funkcja czasowa (zegar):
sygnał uruchomienia: przycisk lub wejście binarne START/STOP, włączenie zasilania
początek odmierzania czasu: po sygnale uruchomienia lub po osiągnięciu wartości zadanej dla grzania
nadzorowane wyjścia: P1/SSR1, P2/SSR2
sygnalizacja pracy zegara: dioda świecąca TIME, wyjście P2/SSR2
zakres nastaw: 0 ÷ 8640 minut (do 144 godzin)
wejście binarne START/STOP: zwierne lub napięciowe
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP
programowa filtracja cyfrowa
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, RAMPING)
tryb ręczny sterowania wyjściami (typu włącz-wyłącz)
podwójny wyświetlacz LED, wysokość cyfr 20 i 14 mm, regulacja jasności świecenia

sygnalizacja:
aktywności przekaźników, pracy timera oraz rodzaju wyświetlanej wartości na dolnym wyświetlaczu: diody LED czerwone
wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu

dokładność pomiaru:
0,2% zakresu pom. ±1 cyfra
wejścia termoparowe: 0,3% zakresu pom. ±1 cyfra,
<2°C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,5÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)

zasilanie:
230Vac (85÷260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
zakres temperatury pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
obudowa tablicowa INCABOX XT 96x96x79 mm
stopień ochrony: IP50 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

 

 

AR 614

Karta Katalogowa

 

Regulator temperatury, nastawy parametrów pokrętłem, wejście Pt100/J/K/S/E/N, 1 wyjście przekaźnikowe/SSR, podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej, ON-OFF, PID, tablicowy 96x96mm

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury z podwójnym odczytem wartości mierzonej i zadanej przeznaczony do regulacji stałowartościowej
programowanie z klawiatury foliowej i pokrętłem (enkoderem)
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym

uniwersalne wejście termometryczne:
termorezystancyjne Pt100
termoparowe J, K, S, N, E
1 wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub SSR
regulacja ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
programowa filtracja cyfrowa
podwójny wyświetlacz LED, wysokość cyfr 20 i 14 mm, regulacja jasności świecenia

sygnalizacja:
aktywności przekaźnika: dioda LED czerwona
wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
dokładność pomiaru:
0,2% zakresu pom. ±1 cyfra
wejścia termoparowe: 0,3% zakresu pom. ±1 cyfra,
<2°C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,5÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)

zasilanie:
230Vac (85÷260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
zakres temperatury pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
obudowa tablicowa INCABOX XT 96x96x79 mm
stopień ochrony: IP50 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, samogasnący NORYL 94V-0

 

AR 601

Karta Katalogowa
pdf_ani

 

Regulator temperatury, wejście Pt100/J/K/S, 1 wyjście przekaźnikowe/SSR, ON-OFF, PID, tablicowy 48x48mm
 
Opis produktu
mikroprocesorowy regulator temperatury przeznaczony do regulacji stałowartościowej
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym

uniwersalne wejście termometryczne:
termorezystancyjne Pt100
termoparowe J, K, S
1 wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub SSR
regulacja ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
programowa filtracja cyfrowa
tryb ręczny sterowania wyjściami (typu włącz-wyłącz)
wyświetlacz LED, wysokość cyfr 9mm, regulacja jasności świecenia

sygnalizacja:
wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
aktywności przekaźnika: dioda LED czerwona

dokładność pomiaru:
0,2% zakresu pom. ±1 cyfra
wejścia termoparowe: 0,3% zakresu pom. ±1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,5÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)

zasilanie:
230Vac (85÷260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
zakres temperatury pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
obudowa tablicowa INCABOX XT 48x48x79 mm
stopień ochrony: IP64 od czoła, IP20 od strony złącz
materiał: poliwęglan, NORYL 94V-0

 

AR 654

regulator-uniwersalny-ar654

 

 

regulacja, nadzór i rejestracja temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, przepływ, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny (0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷850Ω)
4 wejścia uniwersalne (termometryczne i analogowe, nie izolowane galwanicznie) z możliwością tworzenia międzykanałowych formuł matematycznych typu: różnica, średnia, suma, większa, mniejsza z pomiarów, itp.
4 wyjścia regulacyjne/alarmowe dla procesów wolnozmiennych z niezależnymi algorytmami regulacji: ON-OFF z histerezą, PID, samostrojenie (autotuning) PID, 12 odcinkowa regulacja programowa
opcjonalny moduł 4 wyjść analogowych (0/4÷20mA i 0/2V÷10V) i 5 funkcyjnych wejść binarnych (BIN) do zmiany trybów pracy powiązanych wyjść (start/stop regulacji, wybór wartości zadanej dzienna/nocna, tryb ręczny/ automatyczny), wyjścia analogowe logicznie połączone są z wyjściami dwustanowymi (P/SSR) i służą do regulacji lub retransmisji pomiarów oraz wartości zadanych, wejścia i wyjścia nie izolowane galwanicznie (wspólna masa)
wybór wartości zadanych dla wyjść spośród: 2-ch zdefiniowanych dla każdego wyjścia, wspólnej z wyjścia 1-go (bez i z przesunięciem dla regulacji 3-stawnej), z wybranego programu lub pomiar z dowolnego wejścia
wybór niezależnych zestawów PID (spośród 8 dostępnych) dla różnych wartości zadanych (gain scheduling)
zaawansowana funkcja automatycznego doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic dla każdego z wyjść
4 programy po 12 odcinków z możliwością zdefiniowania dla każdego odcinka takich parametrów jak: typ (nachylenie/czas/stop), wartość zadana, histereza, zestaw parametrów PID, wybór i stan wyjścia pomocniczego, alarm dźwiękowy, itp.
regulacja czasowa /timer, do wyboru: praca ciągła, cykliczna dobowa (godzinowa) lub ograniczona datą i czasem
tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowych z zadawaniem wartości sygnału wyjściowego w zakresie 0÷100% (okresu impulsowania lub całkowitego zakresu zmienności dla wyjść analogowych mA/V)
możliwość wyboru wartości mierzonych do wyświetlania oraz niezależnie rodzaju sygnałów sterujących dla wyjść (powiązane wejścia lub funkcje matematyczne na sygnałach pomiarowych takie jak różnica, średnia, itp.)
możliwość przypisania wielu wyjść do jednego kanału pomiarowego oraz wielu wejść do jednego wyjścia
dostępna sygnalizacja dźwiękowa i wizualna stanu pracy wyjść oraz powiadamianie alarmowe e-mail
zapis danych w standardowym pliku tekstowym znajdującym się w wewnętrznej pamięci regulatora (4GB) lub pamięci USB w systemie FAT z możliwością edycji w arkuszach kalkulacyjnych takich jak np. Microsoft Excel
bogate standardowe wyposażenie w interfejsy szeregowe: USB (do współpracy z komputerem oraz pamięciami USB), RS485 (MODBUS-RTU) i Ethernet (100base-T, protokoły TCP/IP: MODBUS-TCP, HTTP, SMTP, itp.)
serwer www do współpracy z dowolną przeglądarką internetową (Opera, IE, Firefox, itp.), strona zawiera informacje o aktywnych kanałach pomiarowych, parametrach i statusie regulacji, stanie wyjść, rejestracji, itp. z możliwością prezentacji wykresów za pomocą usługi Google Chart API (wymagany jest stały dostęp do Internetu), zobacz więcej...
usługa DDNS umożliwiająca łatwy dostęp poprzez globalną sieć Internet do regulatora przyłączonego do sieci nie posiadającej stałego publicznego adresu IP, za pomocą przyjaznego adresu internetowego zdefiniowanego przez użytkownika, usługa dostępna jedynie dla zarejestrowanych klientów popularnych serwisów DDNS
kolorowy wyświetlacz graficzny LCD TFT, 320x240 punktów (QVGA) z ekranem dotykowym, regulacją jasności oraz programowalnym kolorem tła dla poszczególnych kanałów pomiarowych
intuicyjna obsługa, szybka konfiguracja oraz czytelna sygnalizacja stanów pracy urządzenia i pozycji w menu
programowalny język menu (polski, angielski) obejmujący również wersję strony zapisanej w serwerze www
graficzne i tekstowe metody prezentacji wartości mierzonych (wartości liczbowe, bargraf, licznik, wykres)
grupowanie kanałów pomiarowych do wyświetlania z autoformatowaniem ekranu (wielkość czcionek, itp.)
programowalne ekranowe przyciski funkcyjne (F1) dla każdego z wyświetlanych kanałów regulacji do szybkiego wyboru jednej z dostępnych funkcji (takich samych jak dla wejść binarnych BIN modułu opcjonalnego)
programowalny sprzętowy przycisk F do szybkiego wyboru jednej z dostępnych funkcji: start/stop rejestracji lub regulacji dla wszystkich wyjść, status urządzenia i usług internetowych, kopiowanie archiwów na pamięć USB, blokady, itp
szeroki wybór sposobów uruchamiania rejestracji (ciągła, ograniczona datą i czasem, cykliczna dobowa, nad lub pod progiem zezwolenia powiązanym z dowolnym sygnałem pomiarowym, tylko w trakcie regulacji)
wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym (do 8 lat ciągłej pracy)
dołączone bezpłatne oprogramowanie (dla Windows 7/8/10) umożliwiające prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych wyników (ARSOFT-WZ3) oraz konfigurację parametrów (ARSOFT-CFG-WZ1)
programowalne opcje wyświetlania, prezentowane wartości mierzone i sygnały sterujące dla wyjść (pomiary, funkcje matematyczne, itp.), rodzaje wejść pomiarowych, zakresy wskazań, alfanumeryczny opis kanałów i grup pomiarowych, opcje regulacji/alarmów, rejestracji, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
hasła administratora i użytkownika do ochrony parametrów i trybów pracy przed niepowołaną modyfikacją
sposoby konfiguracji parametrów:

  z klawiatury foliowej i ekranu dotykowego umieszczonego na panelu przednim urządzenia
  poprzez USB, RS485 lub Ethernet i bezpłatny program ARSOFT-CFG-WZ1 lub aplikację użytkownika, protokół komunikacyjny MODBUS-RTU i MODBUS-TCP
  z plików konfiguracyjnych zapisanych w pamięci USB lub na dysku komputera

zapis danych do zapełnienia pamięci (co najmniej 2 lata ciągłej pracy z zapisem 4-ch kanałów co 1s)
możliwość przenoszenia danych archiwalnych i konfiguracyjnych poprzez port USB lub Ethernet
jednoczesna rejestracja danych z wszystkich aktywnych kanałów pomiarowych
dostępna ochrona zapisanych danych pomiarowych przed niepowołaną modyfikacją (suma kontrolna)
obudowa do montażu tablicowego (panelowego), szczelność od frontu IP65 lub IP30 (w zależności od wersji)
wbudowany zasilacz 24Vdc do zasilania przetworników obiektowych (wydajność prądowa zależna od wersji)
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych oraz temperatury zimnych końców termopar (automatyczna lub stała)
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania regulatora do najnowszej wersji z pamięci USB
zasilanie:

  sieciowe 230Vac (85÷260 Vac) / 10VA
  niskonapięciowe (opcja) 24Vac (20÷50 Vac) / 10VA, 24Vdc (22÷72 Vdc) / 10W

zakres temperatur pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
dostępne akcesoria:

  pamięć USB (2 lub 4GB)

 

AR 630

ar630_II

Karta Katalogowa
pdf_ani

 

 

Regulator z wejściem termometrycznym i analogowym, 2 wyjścia przekaźnikowe/SSR, 1 wyjście analogowe, ON-OFF, PID, RS485/232, naścienny 115x65x55 mm, IP65

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator uniwersalny przeznaczony do regulacji stałowartościowej
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
termorezystancyjne Pt100
termoparowe J, K, S
prądowe 0÷20mA, 4÷20mA
napięciowe 0÷10V
2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR:
wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
wyjście 2: ON-OFF z histerezą

opcjonalnie:
interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU
wyjście analogowe 0/4÷20mA lub 0÷10V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
wbudowany zasilacz 24Vdc/30mA do zasilania przetworników obiektowych
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
programowa filtracja cyfrowa
tryb ręczny sterowania wyjściami (typu włącz-wyłącz)
wyświetlacz LED, wysokość cyfr 20mm, regulacja jasności świecenia

sygnalizacja:
wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
aktywności przekaźników: diody LED czerwone
darmowe oprogramowanie ARSoft-WZ1 do konfiguracji parametrów
oprogramowanie ARSoft-WZ2 do rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych
współpraca z panelem operatorskim AR295
dokładność pomiaru:
0,1% zakresu pom. ±1 cyfra
wejścia termoparowe: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra,
<2°C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,3÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)

zasilanie:
230Vac (85÷260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
zakres temperatury pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
obudowa naścienna o wymiarach 115x65x55 mm
stopień ochrony: IP65
materiał: poliwęglan

AR 632

ar632_II

Karta Katalogowa
pdf_ani

 

Regulator z wejściem termometrycznym i analogowym, 2 wyjścia przekaźnikowe/SSR, 1 wyjście analogowe, podwójny odczyt wartości mierzonej i zadanej, ON-OFF, PID, RAMPING, RS485/232, naścienny 115x65x55 mm, IP65

Opis produktu
mikroprocesorowy regulator uniwersalny z podwójnym odczytem wartości mierzonej i zadanej przeznaczony do regulacji stałowartościowej
wysoka dokładność i odporność na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym
uniwersalne wejście termometryczne i analogowe:
termorezystancyjne Pt100, Ni100
termoparowe J, K, S, R, T, B
prądowe 0÷20mA, 4÷20mA
napięciowe 0÷60mV, 0÷10V
2 wyjścia regulacyjne przekaźnikowe lub SSR:
wyjście 1: ON-OFF z histerezą, PID, AUTOTUNING PID
wyjście 2: ON-OFF z histerezą

opcjonalnie:
interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU
wyjście analogowe 0/4÷20mA lub 0÷10V (ciągłe-regulacyjne, retransmisyjne)
wbudowany zasilacz 24Vdc/30mA do zasilania przetworników obiektowych
programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
możliwość ochrony hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych
możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
programowa filtracja cyfrowa
programowana charakterystyka pracy (kontroler procesu, RAMPING)
tryb ręczny sterowania wyjściami (typu włącz-wyłącz)
podwójny wyświetlacz LED, wysokość cyfr 20 i 14 mm, regulacja jasności świecenia

sygnalizacja:
wykrytych błędów: komunikaty na wyświetlaczu
aktywności przekaźników: diody LED czerwone
darmowe oprogramowanie ARSoft-WZ1 do konfiguracji parametrów
oprogramowanie ARSoft-WZ2 do rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych
współpraca z panelem operatorskim AR295

dokładność pomiaru:
0,1% zakresu pom. ±1 cyfra
wejścia termoparowe: 0,2% zakresu pom. ±1 cyfra,
<2°C (temperatura zimnych końców)
czas odpowiedzi: 0,3÷2s (zależny od stopnia filtracji cyfrowej)

zasilanie:
230Vac (85÷260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18÷72Vdc/3W, 15÷50Vac/3VA)
zakres temperatury pracy: 0÷50°C
zakres wilgotności względnej: 0÷90% (bez kondensacji)
obudowa naścienna o wymiarach 115x65x55 mm
stopień ochrony: IP65
materiał: poliwęglan

SCL210E3/A

 

Regulator temperatury do kontroli urządzeń grzewczych lub chłodniczych. Kontrola ON-OFF.

 • 1 wejście do kontroli temperatury (czujnik Pt100 2 lub 3 przewodowy)
 • 1 wejście cyfrowe (wyłącznik krańcowy)
 • 1 wyjście przekaźnikowe: SPDT 8(3)A 250V
 • zakres pracy regulatora: -80...800°C z czujnikiem Pt100
 • wyświetlacz cyfrowy
  Zakres wskazań:-99.9...999°C
  Wskazania: 3 cyfry + znak
  Rozdzielczość: 0,1°C w zakresie -99,9...99,9°C 1°C w pozostałej części zakresu
 • obudowa: 75 x 33 x 63 mm;
 • zasilanie: 230VAC
 • wbudowany brzęczyk

SCL213E3/B

 

Regulator temperatury do kontroli urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kontrola ON-OFF lub STREFA MARTWA.

 • 1 wejście do kontroli temperatury (czujnik Pt100 2 lub 3 przewodowy)
 • 1 wejście cyfrowe (wyłącznik krańcowy)
 • 3 wyjścia przekaźnikowe
  2 progi temperatury + alarm
 • zakres pracy regulatora:
  -80...800°C z czujnikiem Pt100
 • wyświetlacz cyfrowy
  Zakres wskazań: -99.9...999°C
  Wskazania: 3 cyfry + znak
  Rozdzielczość:
  0,1°C w zakresie -99,9...99,9°C
  1°C w pozostałej części zakresu
 • obudowa: 75 x 33 x 63 mm;
 • zasilanie: 230VAC
 • wbudowany brzęczyk

___________________________________________________________________________________________________

MIERNIKI WSKAŹNIKI NAPIĘCIA REGULATORY MIERNIKI TABLICOWE REJESTRATORY CZUJNIKI PRZETWORNIKI MANOMETRY STEROWNIKI I LICZNIKI FALOWNIKI PRZEKAŹNIKI PRZEKŁADNIKI URZĄDZENIA LUTOWNICZE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE NARZĘDZIA DEKADY WZORCOWANIE AKCESORIA POMIAROWE 

STRONA GŁÓWNA  O NAS  INFORMACJE HANDLOWE  KONTAKT  CENNIKI

* SONEL * FLUKE * BRYMEN * MEGGER * KYORITSU * METREL * TESTO * ERA GOST * SELS * APAR * ADEX * BENNING * TANEL * ESCORT * HIOKI * PIXYS * LUMEL * CZAKI * WIKA * AZ INSTRUMENTS * LG/LS * HAN YOUNG *