Świadectwo Wzorcowania jest dokumentem potwierdzającym zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego, z określeniem niepewności pomiaru.

 • jest dokumentem powszechnie wymaganym w postępowaniach przetargowych związanych z wykonywaniem pomiarów
 • jest wymagane przez różne podmioty jak: firmy, organizacje i przedsiębiorstwa zlecające, nadzorujące i weryfikujące różnego typu pomiary, a także audytorów wykonujących audyty w firmach działających zgodnie z normami ISO.
 • jest formą zabezpieczenia w przypadku roszczeń zleceniodawcy (np. w przypadku awarii), stanowi obiektywny dowód sprawności użytych przyrządów
 • pozwala określić stan metrologiczny przyrządu
 • zawiera wyznaczone poprawki (błędy), które mogą być uwzględnione w danej procedurze pomiarowej
 • pozwala na analizę wyników z cyklicznych wzorcowań, które dostarczają istotnych danych przy wyznaczaniu czasookresów pomiędzy wzorcowaniami

 

 Wykaz przyrządów wzorcowanych w dziedzinie wielkości elektrycznych, objętych zakresem akredytacji (PCA):

 • Mierniki rezystancji izolacji
 • Mierniki rezystancji pętli zwarcia
 • Mierniki impedancji pętli zwarcia
 • Mierniki rezystancji uziemienia
 • Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Testery bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (PAT)
 • Omomierze
 • Testery (próbniki) wytrzymałości elektrycznej izolacji
 • Źródła napięcia stałego
 • Mierniki parametrów instalacji elektrycznych
 • Mierniki napięcia przebicia

 

Wykaz przyrządów pomiarowych wzorcowanych i sprawdzanych w dziedzinie wielkości elektrycznych, nie objętych zakresem akredytacji:

 • Mierniki cęgowe
 • Mierniki przesunięcia fazowego
 • Analizatory sieci energetycznej
 • Analizatory harmonicznych
 • Multimetry oraz przyrządy uniwersalne analogowe i cyfrowe
 • Amperomierze analogowe i cyfrowe prądu stałego
 • Amperomierze analogowe i cyfrowe prądu przemiennego
 • Woltomierze analogowe i cyfrowe napięcia stałego
 • Woltomierze analogowe i cyfrowe napięcia przemiennego
 • Watomierze analogowe i cyfrowe jednofazowe i trójfazowe
 • Częstościomierze

 

Wykaz przyrządów wzorcowanych w dziedzinie wielkości optycznych, geometrycznych, momentu siły oraz temperatury i wilgotności

 • Luksomierze
 • Mierniki natężenia dźwięku
 • Klucze dynamometryczne (PCA)
 • Anemometry (PCA)
 • Suwmiarki
 • Mikrometry
 • Dalmierze laserowe
 • Tachometry
 • Mierniki temperatury
 • Pirometry
 • Mierniki wilgotności powietrza

SKLEP INTERNETOWY

Jesteśmy przedstawicielem i dystrybutorem wielu renomowanych firm.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży oraz sprawdzone i wypracowane kontakty handlowe pozwalają nam zaoferować produkty charakteryzujące się najwyższą jakością po konkurencyjnych cenach - sprawdź

ELMER

ul. Przewóz 29/1

30-716 Kraków

tel:  12 411-44-88,    12 653-22-30 

         12 653-20-56 ,   501-187-132

napisz e-mail

KONTAKT

O NAS

Firma ELMER istnieje i działa na rynku nieprzerwanie od 1990 roku.

Specjalizujemy się w dystrybucji aparatury przeznaczonej do kontroli i pomiarów, oraz sterującej i rejestrującej różne wielkości elektryczne, fizyczne i chemiczne.